Đồng chí Đặng Hoàng An giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương đã ban hành Quyết định số 1432-QĐ/ĐUK ngày 02/8/2023 về việc chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Đồng chí Đặng Hoàng An

Theo Quyết định số 1432-QĐ/ĐUK, Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương chỉ định đồng chí Đặng Hoàng An, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức vụ Bí thư Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Trước đó, ngày 19/7/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 868/QĐ-TTg điều động, bổ nhiệm Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An, giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam từ ngày 19/7/2023.