Đồng Nai thống nhất điều chỉnh quy mô dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng

Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai đã ban hành Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 20/3/2020 thống nhất điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng tại xã Hiếu Liêm, huyện Vĩnh Cửu.

Cụ thể, Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Nai thống nhất điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án Nhà máy Thủy điện Trị An mở rộng với diện tích dự án là 38,18ha, trong đó phần diện tích điều chỉnh quy mô, địa điểm là 24,4 ha.

UBND tỉnh có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này. Thường trực HĐND, các Ban HĐND, các Tổ đại biểu HĐND và các đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này theo quy định.

HĐND tỉnh Đồng Nai đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, các tổ chức thành viên giám sát và vận động nhân dân cùng tham gia giám sát việc thực hiện Nghị quyết này; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng và kiến nghị của nhân dân đến các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

Thủy điện Trị An nằm trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai

Theo Tập đoàn Điện lực Việt Nam, dự án NMTĐ Trị An mở rộng có tổng mức đầu tư khoảng 3.725 tỷ đồng nên việc phê duyệt chủ trương đầu tư sẽ do UBND tỉnh Đồng Nai thực hiện.

Để đảm bảo tiến độ của dự án và nhiệm vụ cung ứng điện cho hệ thống điện quốc gia đến năm 2025, EVN đề nghị UBND tỉnh Đồng Nai sớm phê duyệt chủ trương đầu tư xây dựng Dự án NMTĐ Trị An mở rộng. Hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi và phối hợp với EVN trong quá trình triển khai dự án, đặc biệt đối với các công tác liên quan đến chuyển đổi mục đích sử dụng đất, giải phóng mặt bằng, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của dự án.

Nhà máy Thủy điện Trị An được xây dựng năm 1984 trên địa bàn huyện Vĩnh Cửu, tỉnh Đồng Nai gồm 4 tổ máy với tổng công suất 400MW. Đây là công trình thủy điện nằm ở bậc thang thấp nhất trên hệ thống sông Đồng Nai, giúp điều tiết nguồn nước, đẩy mặn cho vùng hạ du và đóng góp quan trọng cho lưới điện quốc gia.

Để khai thác hết tiềm năng nguồn nước hồ chứa Trị An trên sông Đồng Nai, dự án NMTĐ Trị An mở rộng đã được đưa vào Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011 - 2020 có xét đến năm 2030 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh, trong đó dự án dự kiến phát điện vào năm 2025 với công suất 200MW. 

Chi tiết Nghị quyết có file đính kèm. 

Nghiquyet04HDNDtinhDongNai.pdf


  • 29/03/2020 10:18
  • Đinh Liên
  • 6364