Đôn đốc tiến độ triển khai 4 dự án truyền tải điện qua tỉnh Ninh Thuận

Ngày 6/7, tại Ninh Thuận, Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực có chương trình làm việc với các sở, ngành, địa phương tỉnh Ninh Thuận về tình hình thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng các dự án đường dây 220kV, đường dây 500kV tại tỉnh Ninh Thuận.

Đ

Đoàn công tác của Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực kiểm tra thực địa vị trí còn vướng mắc mặt bằng thuộc dự án đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm tại tỉnh Ninh Thuận

Trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) đang triển khai 4 dự án truyền tải điện cấp bách.

Cụ thể, dự án đường dây 500kV Vân Phong - Vĩnh Tân đi qua địa bàn tỉnh Ninh Thuận với 132 vị trí móng cột. Đến nay, đã chi trả tiền và vận động bàn giao mặt bằng toàn bộ vị trí móng; phần hành lang tuyến đã vận động chi trả tiền được 109/132 khoảng cột.

Dự án đường dây 500kV đấu nối Trạm biến áp 500kV Thuận Nam vào đường dây 500kV Vân Phong – Vĩnh Tân đã vận động bàn giao 3/3 vị trí cột. Hiện các đơn vị đang thi công đào đúc móng.

Đường dây 220kV Nha Trang -Tháp Chàm đi qua tỉnh Ninh Thuận có 56 vị trí móng cột. Đến nay địa phương đã chi trả tiền bàn giao mặt bằng tất cả các khoảng cột. Tuy nhiên, còn 1 vị trí móng vẫn chưa bàn giao do hộ dân tại huyện Thuận Bắc không hợp tác và yêu cầu di dời đường điện ra khỏi thửa đất.

Đối với dự án đường dây 220kV mạch kép Ninh Phước - Trạm biến áp 500kV Thuận Nam, đã chi trả tiền và vận động bàn giao mặt bằng 29/34 vị trí móng và 21/34 khoảng cột hành lang tuyến.

Ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực phát biểu tại buổi làm việc

Chủ trì buổi làm việc, ông Hoàng Trọng Hiếu – Phó Chánh Văn phòng Ban Chỉ đạo quốc gia về Phát triển điện lực, đánh giá tiến độ giải phóng mặt bằng các dự án điện trên địa bàn chưa đáp ứng được theo chỉ đạo của lãnh đạo Ban Chỉ đạo, cũng như tiến độ kế hoạch đề ra.

Ông Hoàng Trọng Hiếu đề nghị Sở Công Thương tỉnh Ninh Thuận tham mưu UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo các địa phương có liên quan, khẩn trương hoàn thành công tác xét nguồn gốc đất, lập, phê duyệt phương án bồi thương chi trả tiền phần móng cột và hành lang còn lại để phục vụ kéo dây trước ngày 15/07/2022. Về tiến độ bàn giao mặt bằng hành lang tuyến của các khoảng cột còn lại chậm nhất trước ngày 20/7/2022. Trong trường hợp hộ dân không nhận tiền, cố tình cản trở, không bàn giao mặt bằng, UBND tỉnh Ninh Thuận chỉ đạo UBND các huyện thành lập tổ công tác để tổ chức lực lượng bảo vệ trong quá trình thi công.

Đối với dự án đường dây 220kV Nha Trang – Tháp Chàm, đây là dự án vay vốn KfW và phải hoàn thành trong năm 2022. Ông Hoàng Trọng Hiếu đề nghị huyện Thuận Bắc xây dựng phương án cưỡng chế, do hộ dân đã được mời đến chi trả tiền 3 lần nhưng không hợp tác.

Ông Hoàng Trọng Hiếu cũng đề nghị Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để thực hiện đầy đủ các thủ tục pháp lý trong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, đồng thời yêu cầu các nhà thầu chuẩn bị đầy đủ nhân lực để khi địa phương tổ chức cưỡng chế, sẽ triển khai thi công ngay với thời gian ngắn nhất.