Điện thượng khẩn của EVN về ứng phó với bão Pakhar

Văn bản số 3979/EVN-AT của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ban hành ngày 26/8/2017, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương tổ chức triển khai công việc để chủ động ứng phó với cơn bão số 7 (Pakhar) và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông.

Dự kiến đường đi của bão số 7 và áp thấp nhiệt đới trên biển Đông - Nguồn: Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương

Điện thượng khẩn của Tập đoàn Điện lực Việt Nam tại đây.

Các công điện của Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về Phòng, chống thiên tai - Văn phòng Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn:

- Công điện số 48/CĐ-TW ngày 25/8/2017 về ứng phó với cơn bão số 7 tại đây.

- Công điện số 49/CĐ-TW ngày 26/8/2017 về ứng phó với áp thấp nhiệt đới trên biển Đông tại đây.

 


  • 26/08/2017 04:39
  • Theo Ban An toàn EVN