Đề xuất tiếp tục thực hiện các chế độ đặc thù đối với người lao động trong các Tổng công ty Nhà nước

Đây là một trong những nội dung tại Tọa đàm "Những tác động, ảnh hưởng đến người lao động khi thực hiện Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg" do Khối thi đua 9 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước thuộc Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam tổ chức, sáng 9/10, tại Hà Nội.

Chủ trì tọa đàm có: Bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam; ông Lê Văn Linh - Chủ tịch Công đoàn Hàng hải Việt Nam; ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam. 

Ngày 03/01/2020, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg về việc bãi bỏ 71 văn bản quy phạm pháp luật do Thủ tướng ban hành. Theo đó, tại khoản 29 và khoản 56 Điều 1 bãi bỏ Quyết định số 234/2005/QĐ-TTg và Quyết định số 43/2012/QĐ-TTg về chế độ đặc thù đối với công nhân, nhân viên, viên chức một số ngành, nghề trong các công ty nhà nước. Tuy nhiên, việc tạm dừng thực hiện chế độ đặc thù này đã ảnh hưởng rất lớn tổ chức hoạt động sản xuất, kinh doanh bởi người lao động rất tâm tư, thu nhập bị giảm sút. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các Tập đoàn, Tổng công ty được Nhà nước giao. Trong thời gian qua, Công đoàn các Tập đoàn, Tổng công ty liên tục nhận được phản ánh, kiến nghị của người lao động về việc đảm bảo chế độ đặc thù để được yên tâm công tác.

Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam Đỗ Đức Hùng đọc báo cáo đề dẫn.

Có hơn 20 ý kiến tham luận, thảo luận từ đại diện công đoàn các Tập đoàn, Tổng công ty, các đại biểu tham dự tọa đàm đã được trình bày. 

Đối với Tập đoàn Điện lực Việt Nam, ông Uông Quang Huy, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết: chế độ thưởng vận hành an toàn điện (VHATĐ) đã được thực hiện 21 năm. Đây là chế độ đặc thù phân biệt về thu nhập giữa người lao động tham gia vận hành hệ thống điện và người lao động quản lý gián tiếp. Điều này có ý nghĩa động viên rất lớn với người lao động chịu nhiều áp lực khi làm việc trong môi trường nguy hiểm, phấn đấu bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện.

Tuy nhiên, từ đầu năm 2020, sau khi Quyết định số 01/2020/QĐ-TTg ngày 3/1/2020 có hiệu lực, EVN phải tạm dừng thực hiện chế độ thưởng VHATĐ cho người lao động. Để bảo đảm vận hành an toàn hệ thống điện quốc gia, ổn định tư tưởng, đời sống người lao động, khuyến khích người lao động trong các đơn vị của ngành Điện phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ, Tập đoàn Điện lực Việt Nam kiến nghị các cấp có thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ chấp thuận cho phép Tập đoàn tạm thời tiếp tục thực hiện chế độ thưởng VHATĐ từ năm 2020 theo quy định tại Quyết định 234/2005/QĐ-TTg cho đến khi Chính phủ ban hành Nghị định tiền lương và các chế độ đặc thù mới cho công ty nhà nước.

Ông Uông Quang Huy, Trưởng Ban Chính sách – Pháp luật Công đoàn Điện lực Việt Nam trình bày tham luận

Bà Nghiêm Thùy Lan - Chủ tịch Công đoàn Dầu khí Việt Nam cho hay, các ý kiến tham luận, thảo luận tại tọa đàm sẽ được đơn vị Khối trưởng Khối thi đua báo cáo Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam để làm việc với các bộ, ngành Trung ương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho phép thực hiện các chế độ đặc thù đối với người lao động trong các công ty nhà nước.