Đảng ủy EVN thông qua Nghị quyết kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư phát triển giai đoạn 2021-2025

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) vừa có Nghị quyết số 09-NQ/ĐU ngày 10/6/2021 về việc thông qua các chỉ tiêu Kế hoạch sản xuất, kinh doanh đầu tư phát triển EVN giai đoạn 2021-2025.

Trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi. Ảnh: Ngân Hà

Theo đó, các chỉ tiêu chính về kế hoạch sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển 5 năm 2021-2025 của EVN như sau:

Đảm bảo cung ứng điện với tăng trưởng điện thương phẩm bình quân là khoảng 8,4-9,1%/năm, tương ứng sản lượng điện thương phẩm toàn quốc năm 2025 dự kiến đạt 325-335,3 tỷ kWh. Phấn đấu giảm tỷ lệ tổn thất điện năng đến năm 2025 còn 6%.

Xây dựng hệ thống lưới điện thông minh, hiệu quả, có khả năng kết nối khu vực khu vực, bảo đảm cung cấp điện an toàn, đáp ứng tiêu chí N-1 đối với vùng phụ tải quan trọng và N-2 đối với vùng phụ tải đặc biệt quan trọng. Đến năm 2025, độ tin cậy cung cấp điện năng thuộc nhóm 4 nước dẫn đầu ASEAN, chỉ số tiếp cận điện năng thuộc nhóm 3 nước dẫn đầu ASEAN.

Đầu tư phát triển hạ tầng lưới điện đảm bảo đồng bộ tiến độ đưa vào vận hành các nguồn điện, tăng cường liên kết nhập khẩu điện từ các nước trong khu vực và đáp ứng nhu cầu điện cho phát kinh tế xã hội.

Hoàn thành 5 dự án nguồn điện với tổng công suất 3.290MW. Đảm bảo huy động đủ vốn đáp ứng nhu cầu đầu tư giai đoạn 2021-2025 với tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 606.000 tỷ đồng.

Năng suất lao động bình quân hàng năm tăng trên 8%. Phấn đấu sản lượng điện thương phẩm bình quân đạt 3,7 triệu kWh/lao động vào năm 2025.

Phấn đấu tổng doanh thu đến năm 2025 đạt 680.000 tỷ đồng; sản xuất kinh doanh hàng năm đảm bảo hiệu quả và có lãi với tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu đạt 3%/năm. Bảo toàn và phát triển vốn nhà nước đầu tư tại EVN và vốn của EVN đầu tư vào doanh nghiệp khác; nộp ngân sách Nhà nước bình quân đạt 25.000-27.000 tỷ đồng/năm.

Ban Thường vụ Đảng ủy EVN giao Tổng giám đốc EVN chỉ đạo các ban liên quan của Tập đoàn, các đơn vị tổ chức triển khai kế hoạch, đảm bảo hoàn thành toàn diện các chỉ tiêu đã được Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn thông qua.