Đảng ủy EVN bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 132 quần chúng ưu tú

Ngày 12/7, tại Hà Nội, Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng cho 99 quần chúng ưu tú thuộc Đảng ủy EVN và 33 quần chúng ưu tú thuộc Đảng ủy Tổng công ty Bưu điện Việt Nam.

Giảng viên truyền đạt nội dung cho các quần chúng ưu tú - Ảnh: Xuân Tiến

“Lớp bồi dưỡng là cơ sở giúp các học viên nắm vững những kiến thức cơ bản về lý luận chính trị, chủ trương, đường lối của Đảng, từ đó xác định động cơ, xây dựng kế hoạch, không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, nâng cao năng lực, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao ở đơn vị cơ sở, phấn đấu trở thành người đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam” - ông Nguyễn Hữu Tuấn, Phó Bí thư thường trực Đảng ủy EVN cho biết.

Lớp bồi dưỡng diễn ra từ 12-14/7, với 5 nội dung cơ bản: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH (bổ sung, phát triển năm 2011); nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

 


  • 12/07/2018 10:44
  • Xuân Tiến