Đảng ủy EVN ban hành chỉ thị đảm bảo cấp điện mùa khô năm 2020

Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam ban hành Chỉ thị số 04-CT/ĐU, ngày 6/2/2020 về việc đảm bảo cấp điện mùa khô và cả năm 2020.

Để lãnh đạo, chỉ đạo Tập đoàn và các đơn vị nỗ lực phấn đấu, vượt qua khó khăn, thách thức, đảm bảo cung ứng điện trong mùa khô 2020, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn yêu cầu các cấp uỷ, chuyên môn, đoàn thể trong Tập đoàn tập trung mọi nỗ lực đảm bảo cung ứng điện trong 6 tháng mùa khô năm 2020, không để thiếu điện trong mọi tình huống. Đảm bảo tiến độ đầu tư các dự án nguồn điện và lưới điện theo đúng tiến độ. Thực hiện nghiêm và có hiệu quả Chương trình tổng thể sử dụng điện tiết kiệm chống lãng phí, tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ và tận dụng có hiệu quả cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư để nâng cao năng suất lao động và hiệu quả sản xuất kinh doanh.

Công nhân Công ty Điện lực Lâm Đồng tuyên truyền tiết kiệm điện tới các hộ dân - Ảnh: Huyền Thương

Lãnh đạo Tập đoàn và các đơn vị xây dựng và giao kế hoạch cung cấp điện hàng tháng để điều hành hệ thống điện an toàn và tin cậy, khai thác hiệu quả các nguồn điện, tận dụng tài nguyên nước cho phát điện kết hợp cấp nước phục vụ sinh hoạt và sản xuất nông nghiệp vùng hạ du. Chuẩn bị các phương án sẵn sàng ứng phó với các tình huống bất lợi.

Đẩy nhanh tiến độ sửa chữa bảo dưỡng các nhà máy nhiệt điện than, khí, đảm bảo khả dụng cao nhất cho mùa khô năm 2020. Các nhà máy nhiệt điện than, khí phải đảm bảo kế hoạch sản lượng mùa khô. Các tổng công ty phát điện, các đơn vị phát điện chịu trách nhiệm về việc đảm bảo đủ than cho phát điện trong năm 2020, nhất là các tháng mùa khô. 

Đảm bảo tiến độ và chất lượng xây dựng các dự án nguồn và lưới điện, đặc biệt các dự án tiến độ hoàn thành trong 6 tháng đầu năm 2020, đặc biệt các công trình trọng điểm cấp điện cho miền Nam, TP Hà Nội và các phụ tải quan trọng.

Ngoài ra, cần đẩy mạnh thông tin, truyền thông đại chúng về các chủ trương, quy định của Đảng, Chính phủ đối với việc sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; thông tin kịp thời đến người dân các quy định về xử phạt khi không thực hiện. Cung cấp thông tin miễn phí trên website về bộ tài liệu tư vấn sử dụng điện tiết kiệm và hiệu quả đối với từng nhóm đối tượng khách hàng khách nhau.