Đảng ủy Cơ quan EVN phát huy tốt vai trò tham mưu

Sáng 29/12, Đảng bộ Cơ quan Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự hội nghị có đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN; đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN; đồng chí Trần Đình Nhân – Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN.

Nâng cao năng lực, sức chiến đấu

Năm 2021, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, Đảng ủy Cơ quan EVN đã cụ thể hóa các Nghị quyết, Chương trình công tác năm, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, nỗ lực, khắc phục khó khăn, phát huy nội lực, triển khai đồng bộ các giải pháp để tham mưu cho tập đoàn thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”.

Đảng bộ Cơ quan EVN đã tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Trung ương, của Đảng ủy tập đoàn và ban hành đầy đủ các chương trình hành động thực hiện nghị quyết, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Công tác học tập, quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng được chú trọng đổi mới về phương thức tổ chức.

Đồng chí Dương Quang Thành - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Các mặt công tác về xây dựng đảng được triển khai nghiêm túc, đạt được nhiều kết quả, vai trò lãnh đạo của cấp ủy trong cơ quan được nâng cao. Trong đó, đã kết nạp 5 đảng viên mới và công nhận chính thức 10 đảng viên… 

Đảng ủy Cơ quan EVN cũng đã lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, các ban chức năng của Cơ quan EVN triển khai tốt công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 có hiệu quả.

Đặc biệt, Đảng ủy đã tổ chức các biện pháp để tham mưu tốt cho tập đoàn hoàn thành cơ bản các nhiệm vụ về sản xuất, kinh doanh, đầu tư, xây dựng. Nhờ đó, hầu hết các chỉ tiêu về sản xuất, kinh doanh của toàn tập đoàn cơ bản bám sát kế hoạch, góp phần tích cực vào việc đảm bảo cung cấp đủ điện cho các hoạt động, ổn định kinh tế vĩ mô của đất nước.

Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Dương Quang Thành – Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐTV EVN nhấn mạnh, Đảng bộ Cơ quan EVN với vai trò là đảng bộ đặc thù, là lực lượng tham mưu chính cho Đảng ủy EVN trong lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như công tác xây dựng Đảng. Đảng bộ Cơ quan EVN cũng là nơi tập trung những cán bộ, đảng viên nòng cốt, giàu kinh nghiệm trong công tác. Từ năm 2020, Đảng bộ Cơ quan EVN được Ban Thường vụ Đảng ủy EVN ban hành quy chế hoạt động với một số cơ chế đặc thù. Sau một năm hoạt động theo quy chế mới, Đảng bộ Cơ quan EVN đã chỉ đạo thông suốt, nhất quán và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Đồng chí Nguyễn Tài Anh - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy EVN, Bí thư Đảng ủy Cơ quan EVN, Phó Tổng giám đốc tập đoàn tặng Giấy khen cho đại diện các chi bộ có thành tích xuất sắc trong năm 2021

Bên cạnh những thành tích đã đạt được của Đảng ủy Cơ quan EVN, đồng chí Dương Quang Thành cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khuyết điểm cần phải khắc phục như: việc thực hiện chế độ sinh hoạt định kỳ; công tác nghiệp vụ đảng viên còn hạn chế; ứng dụng CNTT trong hoạt động còn chưa kịp thời…

Bước sang năm 2022, đồng chí Dương Quang Thành yêu cầu Đảng ủy Cơ quan EVN cần tập trung cao độ để lãnh đạo, chỉ đạo, phấn đấu hoàn thành các Nghị quyết của Đảng ủy. Tích cực đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác chính trị, tư tưởng, tuyên truyền, tạo sự thống nhất về nhận thức, hành động trong Đảng bộ và sự đồng thuận trong cán bộ, công chức, viên chức về các chủ trương đường lối chính sách của Đảng nói chung và những chính sách, chủ trương của Tập đoàn Điện lực Việt Nam nói riêng; chú trọng xây dựng Đảng; tiếp tục tham mưu cho EVN để thực hiện công tác đổi mới, sắp xếp, cơ cấu doanh nghiệp theo đúng kế hoạch; tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát...

Song song đó, Đảng ủy Cơ quan EVN cần quan tâm đổi mới hoạt động và phát huy vai trò của các đoàn thể trong cơ quan; tập trung bám sát các nhiệm vụ chính trị của tập đoàn; chỉ đạo thực hiện tốt văn hóa doanh nghiệp; đẩy mạnh chuyển đổi số, chủ động ứng dụng những thành tựu của cuộc cách mạng công nghệ 4.0 trong quản trị doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi số năm 2022; đảm bảo tiến độ, kế hoạch thực hiện tốt chủ đề năm “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả".

Một số mục tiêu của Đảng ủy Cơ quan EVN năm 2022: 

- Phấn đấu 100% chi bộ trực thuộc hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% chi bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- 90% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó có 20% đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Kết nạp 05 đảng viên, trong đó ưu tiên phát triển đảng viên là đoàn viên, thanh niên.

- Các tổ chức đoàn thể đạt danh hiệu xuất sắc.


  • 29/12/2021 11:51
  • Nghi Viên
  • 3169