Đảng bộ EVNNLDC đã lãnh đạo chính quyền thực hiện tốt các nhiệm vụ trong năm 2020

Dự và chỉ đạo Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Đảng bộ Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia (EVNNLDC), sáng 1/12, đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam đánh giá cao tinh thần và sự nỗ lực của Đảng bộ EVNNLDC trong năm 2020.

Trong năm 2020, trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, nguồn năng lượng tái tạo tăng cao trong hệ thống điện, Đảng bộ EVNNLDC đã chỉ đạo các chi bộ trực thuộc, chính quyền, các phòng chuyên môn đảm bảo vận hành hệ thống điện – thị trường điện an toàn, ổn định và kinh tế.

Đặc biệt, cuối năm 2019 và đầu năm 2020, EVNLDC đã thực hiện tốt nhiệm vụ kết nối các nhà máy năng lượng tái tạo vào hệ thống điện; xây dựng được những kênh thông tin cởi mở, đảm bảo sự công khai, minh bạch, được các chủ đầu tư năng lượng tái tạo đánh giá cao, đồng chí Trần Đình Nhân biểu dương.

Đồng chí Trần Đình Nhân - Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc EVN đánh giá cao nỗ lực của Đảng bộ EVNNLDC trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm 2020

EVNNLDC cũng đã chú trọng tới công tác củng cố bộ máy tổ chức, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong các hoạt động của đơn vị. 

Chỉ ra những hạn chế trong công tác Đảng của EVNNLDC, Phó Bí thư Đảng ủy EVN yêu cầu Đảng bộ Trung tâm chú trọng thực hiện tốt hơn nữa công tác Đảng trong giai đoạn tới. Đặc biệt, những vấn đề, chủ trương lớn của Trung tâm cần được thể hiện bằng các Nghị quyết. Với các Nghị quyết của Tập đoàn, EVNLDC cũng cần xây dựng các chương trình hành động triển khai. 

Giai đoạn tới, EVNNLDC sẽ hoạt động theo mô hình Công ty TNHH MTV. Do vậy, Trung tâm cần củng cố về nguồn nhân lực, hệ thống cơ sở vật chất, thiết bị, hạ tầng công nghệ thông tin,…, để thực hiện tốt hơn nữa vai trò, nhiệm vụ - đồng chí Trần Đình Nhân yêu cầu.

Đồng chí Nguyễn Đức Ninh - Bí thư Đảng bộ, Giám đốc EVNNLDC thay mặt Trung tâm tiếp thu các chỉ đạo của đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy EVN

Tại hội nghị, các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ EVN cũng đã góp ý cho Đảng bộ EVNNLDC về công tác Đảng.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Đức Ninh – Bí thư Đảng bộ, Giám đốc EVNNLDC cho biết, năm 2020, bám sát chỉ đạo của Đảng ủy cấp trên, Đảng ủy Trung tâm đã sớm ban hành Nghị quyết chủ đề năm 2020, trong đó tập trung vào 5 phương thức lãnh đạo toàn diện của Đảng. Đảng bộ Trung tâm đã hoàn thành tốt những công việc chính được giao và không có đảng viên nào vi phạm, mắc khuyết điểm hoặc thực hiện những điểu đảng viên không được làm. Các mặt công tác đảng như: kiểm tra, giám sát; ban hành các chỉ thị, hướng dẫn, nghị quyết; văn hóa nêu gương,… đều được thực hiện nghiêm túc và ngày càng bài bản.

Trong năm 2020, Đảng bộ đã kết nạp 6 đảng viên, phù hợp với chỉ tiêu Nghị quyết đề ra hàng năm. Các đảng viên đều là các quần chúng ưu tú và có các thành tích nổi bật trong nhiệm vụ chính trị và phong trào chung của đơn vị.

Đảng ủy Trung tâm đã thực hiện nghiêm túc nguyên tắc tập trung dân chủ trong năm 2020; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi những biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí…

Đặc biệt, trong năm 2020, Đảng ủy Trung tâm đã khắc phục được một số khuyết điểm còn tồn tại trong năm trước như: Công tác lập kế hoạch đã có nhiều cải thiện, các chỉ số về điện áp và tần số đã tốt hơn; các kỳ họp định kỳ của các tổ chức đảng trực thuộc đã được thực hiện nghiêm túc, đúng hạn; công tác kiểm tra, giám sát được thực hiện đầy đủ từ cấp Đảng bộ Trung tâm đến các Chi bộ trực thuộc; công tác phát triển đảng tại các chi bộ đã phát triển tích cực, làm tăng cường sức chiến đấu trong Đảng.

Năm 2021, Đảng bộ EVNNLDC tiếp tục phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện, xây dựng kế hoạch trọng tâm công tác đảng ngay từ đầu năm, quyết liệt chỉ đạo việc thực hiện kế hoạch, tổ chức đánh giá sơ kết từng quý, giữa năm và đưa vào kiểm điểm phê bình ngay. Hoàn thiện các biện pháp quản trị doanh nghiệp theo mục tiêu và hướng đến đo đếm kết quả công việc. Tiếp tục chuẩn hóa quản lý quản trị; nhất quán quản lý và thực thi công việc theo ngành dọc từ cấp cơ quan trung tâm quốc gia đến cấp điều độ miền.


  • 01/12/2020 02:30
  • Mai Hương
  • 2512