Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát hoàn thành toàn diện nhiệm vụ năm 2020

Hội nghị kiểm điểm tập thể, cá nhân Ban chấp hành Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát diễn ra ngày 3/12, tại Lai Châu. Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dự và chỉ đạo.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đánh giá cao Đảng bộ Công ty Thủy điện Huội Quảng – Bản Chát đã khắc phục được những tồn tại hạn chế năm 2019 cả trong công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Đảng bộ công ty đã hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ năm 2020 mà Đảng ủy Tập đoàn giao.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN đề nghị Đảng ủy công ty tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng, phát huy dân chủ, đoàn kết; đẩy mạnh việc áp dụng tiến bộ khoa học, công nghệ, “nâng cao chất lượng nguồn nhân lực” nhằm quản lý vận hành an toàn, hiệu quả 02 Nhà máy Thủy điện Huội Quảng và Bản Chát.

Đồng chí Nguyễn Hữu Tuấn - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy EVN phát biểu tại hội nghị

Bên cạnh đó, nâng cao chất lượng hoạt động của kiểm tra, giám sát của Đảng ủy. Thực hiện tốt nguyên tắc “tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách”, chú trọng vai trò, trách nhiệm cá nhân nhất là vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, đơn vị. Thực hiện tốt công tác thi đua khen thưởng.

Báo cáo tại hội nghị, đồng chí Mai Tống Giang - Ủy viên BCH Đảng bộ EVN, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty cho biết: Trong năm 2020, Đảng ủy công ty đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời, đầy đủ các văn bản, kế hoạch, hướng dẫn của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn. Tổ chức cho cán bộ, đảng viên học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng.

Về công tác phát triển đảng, năm 2020, Đảng ủy công ty trình hồ sơ và được Đảng ủy Tập đoàn quyết định kết nạp đảng cho 6 quần chúng ưu tú.

Trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công ty đảm bảo vận hành an toàn, liên tục, ổn định 2 Nhà máy Thủy điện Bản Chát và thủy điện Huội Quảng. Cụ thể, tính đến nay, công ty sản xuất được 2,825 tỷ kWh, đạt 136,7% kế hoạch sản lượng điện giao.

Công ty đảm bảo đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động, ổn định việc làm, thu nhập và chế độ phúc lợi cho người lao động. Phối hợp với địa phương làm tốt công tác an sinh, xã hội và trách nhiệm cộng đồng.