Đảm bảo tiến độ các dự án nguồn điện

Theo báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng tháng 7/2016 nhiệm vụ công tác tháng 8/2016 của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), các dự án nguồn điện cho EVN làm chủ đầu tư đang đảm bảo tiến độ.

Thi công tổ máy 3 thủy điện Lai Châu - Ảnh Minh Nguyên

Cụ thể, đối với các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân: Phần nạo vét cảng than 100.000 tấn, Ban Quản lý Dự án Nhiệt điện Vĩnh Tân đang tiến hành đánh giá hồ sơ đề xuất tài chính; Nhà máy Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 công trường cơ bản đảm bảo tiến độ đề ra; Nhiệt điện Vĩnh Tân 4 mở rộng đã nhận bàn giao 3,9 ha mặt biển. Trên công trường đang tiếp tục san gạt mặt bằng, thực hiện khảo sát phục vụ thiết kế chi tiết các hạng mục.

Đối với các dự án thuộc Trung tâm Điện lực Duyên Hải cả 2 tổ máy của Nhiệt điện Duyên Hải 1 phát điện liên tục trong tháng với công suất 500 MW/tổ máy; Nhiệt điện Duyên Hải 3 tình hình thi công đã có tiến triển so với các tháng trước, ngày 12/7 đã tiến hành đốt lò bằng dầu và thông thổi lò tổ máy 1. Ngày 14/7, hợp đồng mua than thử nghiệm 450.000 tấn đã được ký kết với đối tác; Nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng cũng cơ bản bám sát tiến độ.

Ngoài ra, các dự án phát điện trong năm 2016 như Thủy điện Trung Sơn, Thủy điện Sông Bung 2 , tổ máy 3 Thủy điện Lai Châu công trường đang thi công bám sát tiến độ phát điện từ nay đến cuối năm.

Trong tháng 8, EVN yêu cầu các Ban quản lý dự án thuộc cụm Nhiệt điện Vĩnh Tân, Duyên Hải đôn đốc các nhà thầu bổ sung nhân lực, đưa ra các giải pháp để đấy nhanh tiến độ thi công các các dự án; Đối với dự án Thủy điện Sông Bung 2, phấn đấu hoàn thành các hạng mục để tích nước hồ chứa từ cuối tháng 8 và phát điện các tổ máy vào tháng 11 và tháng 12/2016; Đối với thủy điện Trung Sơn hoàn thành thả roto tổ máy 1 trong tháng 8/2016.