Đảm bảo hệ thống viễn thông dùng riêng, hạ tầng công nghệ thông tin của EVN luôn thông suốt trong thời gian cách ly xã hội

Hệ thống viễn thông dùng riêng (VTDR), hạ tầng công nghệ thông tin (CNTT), các phần mềm dùng chung của EVN luôn sẵn sàng trong mọi tình huống, nhất là khi dịch COVID-19 đang diễn biến phức tạp. Công ty Viễn thông điện lực và Công nghệ thông tin (EVNICT) đã xây dựng và triển khai các phương án cụ thể.

Đảm bảo vận hành thông suốt trong mọi tình huống

Ông Nguyễn Trường Giang - Phó Giám đốc EVNICT cho biết, trong hoàn cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Công ty luôn tuân thủ các chỉ đạo, hướng dẫn của EVN về các phương án phòng chống dịch. Công ty đã triển khai phương án làm việc từ xa đối với 100% lao động khối gián tiếp, tổ chức họp trực tuyến để chỉ đạo và triển khai công việc khi cần.

Với vai trò của hệ thống VTDR trong đảm bảo vận hành hệ thống điện quốc gia, EVNICT chỉ đạo Trung tâm Điều hành viễn thông và hạ tầng CNTT triển khai phương án trực điều hành toàn quốc. Riêng tại Hà Nội triển khai trực 12 tiếng/ca, thay vì 8 tiếng/ca như trước đây. Tổng số nhân sự tham gia trực ca là 16 người, chia thành 4 kíp, mỗi kíp 4 người. Đội ngũ trực tiếp vận hành các hệ thống CNTT, VTDR tại Đà Nẵng, Hồ Chí Minh, Tây Nguyên cũng được tổ chức theo các ca trực độc lập, luân phiên, có dự phòng để hạn chế tối đa tình trạng lây nhiễm có thể xảy ra.

Kỹ sư trực vận hành hệ thống viễn thông toàn quốc tại 11 Cửa Bắc, Hà Nội

Ông Trần Ngọc Khánh - Giám đốc Trung tâm Điều hành viễn thông và hạ tầng CNTT cho biết, các phòng Viễn thông &CNTT miền Trung, miền Nam đã xây dựng những kịch bản trực vận hành ứng phó với các tình huống cụ thể. 

Đối với các dịch vụ hạ tầng CNTT, Trung tâm thực hiện nâng cấp, đảm bảo đường truyền phục vụ các cuộc họp qua ứng dụng Team, Zoom, Skype, hội nghị truyền hình, hướng dẫn truy cập hệ thống qua VPN và remote vào desktop; xây dựng, gửi tài liệu hướng dẫn đến Tập đoàn và các đơn vị cũng như thông báo các đầu mối hỗ trợ kỹ thuật.

Ngoài ra, đối với các hệ thống hỗ trợ xử lý công việc tại Cơ quan EVN, bộ phận hỗ trợ phối hợp với Trung tâm thực hiện các biện pháp: Tăng cường công tác giám sát hiệu năng các hệ thống phần mềm ứng dụng, trang web, cổng thông tin Portal; nâng cao năng lực của hệ thống VPN đối với người dùng tại Cơ quan EVN; lập phương án bổ sung tài nguyên, băng thông, dự phòng để đảm bảo không bị gián đoạn khi nhu cầu làm việc từ xa  tăng lên. Đối với phần mềm E-Office, nhóm hỗ trợ chủ động liên hệ, xử lý kịp thời các vướng mắc, đảm bảo vận hành ổn định hệ thống.

Các phần mềm dùng chung của EVN luôn sẵn sàng

Hiện nay, EVNICT cũng đang quản trị nhiều hệ thống tham gia quá trình sản xuất của EVN và các đơn vị như PMIS, CMIS, kho dữ liệu đo đếm, EVNHES, ERP, Eoffice...

Trong thời gian cách ly xã hội, lường trước tình huống các công cụ làm việc từ xa có độ ổn định không cao, quá tải do lượng người dùng tăng cao đột biến, có thể gây gián đoạn quá trình trao đổi công việc, EVNICT đã và đang duy trì các phần mềm vận hành ổn định.

Trung tâm Phát triển phần mềm thuộc EVNICT đã lập nhóm các nhân sự đầu mối hỗ trợ từ xa tại EVN và các đơn vị, hỗ trợ hướng dẫn sử dụng các chức năng phần mềm và xử lý các vướng mắc phát sinh, đảm bảo duy trì công việc của người sử dụng. Trường hợp cần thiết, có bố trí các nhân sự đến làm việc trực tiếp tại cơ quan để xử lý sự cố, đảm bảo không gây gián đoạn các dịch vụ do EVNICT cung cấp.

Ông Nguyễn Đức Hùng - Phó Giám đốc Trung tâm phần mềm thuộc EVNICT cho biết, các nhân sự quản lý, lãnh đạo của Trung tâm từ cấp Tổ phó trở lên, được phân công luân phiên theo đợt, thực hiện nhiệm vụ ứng trực và chỉ đạo điều phối công tác hỗ trợ vận hành, xử lý sự cố tại Trụ sở Tập đoàn.

Đối với một số hệ thống phần mềm cần hỗ trợ vận hành trực tiếp tại EVNICT như hệ thống kho dữ liệu đo đếm, công tác vận hành hỗ trợ thay đổi giá điện đối với các khu cách ly, Trung tâm cử nhân sự trực tiếp đến cơ quan thực hiện. Nhờ vậy, đến nay, cơ bản các phần mềm dùng chung của EVN vận hành ổn định, luôn sẵn sàng đáp ứng yêu cầu của người dùng.


  • 07/04/2020 06:19
  • Hồ Vân
  • 11100