Đại hội Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025

Chiều 11/6, tại Gia Lai đã diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San lần thứ III nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên Ban Thường vụ (BTV) Đảng ủy EVN, Thành viên HĐTV EVN dự và chỉ đạo Đại hội.

Hoàn thành 100% mục tiêu Nghị quyết Đại hội lần thứ II đặt ra

 

Đại hội lần thứ III Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã bầu:

- 7 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ Công ty. Đồng chí Hồ Trung Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025.

- 3 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ EVN nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Hồ Trung Đông – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Phát triển Thủy điện Sê San cho biết: Ngay sau Đại hội Đảng bộ Công ty lần thứ II, Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty đã xây dựng phương hướng, nhiệm vụ và các giải pháp lãnh đạo tổ chức thực hiện; xây dựng Chương trình công tác toàn khóa và Chương trình công tác hàng năm với những nội dung cụ thể theo từng tháng, quý…

Kết quả, Đảng ủy Công ty đã lãnh đạo hoàn thành tốt 7/7 chỉ tiêu nhiệm vụ mà Đại hội lần thứ II đề ra. Nổi bật là hoạt động chỉ đạo điều hành sản xuất, vận hành công trình Nhà máy Thủy điện Sê San 4 an toàn, hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cung cấp điện cho hệ thống điện quốc gia. Lũy kế sản lượng điện sản xuất từ năm 2015 đến hết năm 2019 đạt 6,511 tỷ kWh, vượt 103,62% so với kế hoạch EVN giao. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật khác đều vượt mức kế hoạch EVN giao hàng năm.

Đảm bảo 100% đảng viên, cán bộ công nhân viên trong các đơn vị có nhận thức tư tưởng đúng đắn, có bản lĩnh vững vàng, trung thành với sự nghiệp của Đảng, kiên định đi theo con đường chủ nghĩa xã hội. Không có CBCNV vi phạm nội quy, quy chế của công ty bị kỷ luật bằng văn bản trở lên. Các đơn vị hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn được giao hàng năm. 

Cũng trong nhiệm kỳ đã kết nạp 11 đảng viên mới (kế hoạch chỉ tiêu là 10 đồng chí). 

Trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ Công ty đưa ra mục tiêu quản lý vận hành NMTĐ Sê San 4 an toàn, đạt và vượt kế hoạch sản lượng, các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật hàng năm do EVN giao. Triển khai thực hiện tốt chương trình tối ưu hóa chi phí hàng năm.

Trong công tác xây dựng Đảng, Đảng ủy Công ty lãnh đạo các chi bộ làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên và người lao động; xây dựng đảng bộ, chi bộ trong sạch, vững mạnh; thực hiện đúng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt đảng; bồi dưỡng cấp ủy viên đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực lãnh đạo.

Các đại biểu tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Lấy mức độ hoàn thành chuyên môn làm cơ sở đánh giá đảng viên

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy EVN, Thành viên HĐTV EVN ghi nhận những nỗ lực của Đảng bộ Công ty Phát triển Thủy điện Sê San đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Về phương hướng, nhiệm vụ từ nay đến năm 2025, đồng chí Đặng Huy Cường đề nghị Đảng bộ Công ty cần tiếp tục đổi mới trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn cũng như của Đảng bộ Công ty. Cần triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý, nhân sự cấp uỷ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật đảng. Đồng thời, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống và những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ cần quán triệt sâu sắc mục tiêu và thực hiện nghiêm túc các chỉ tiêu của Tập đoàn gắn với những nhiệm vụ của Công ty. Tiếp tục nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh EVN giao. Thực hiện công tác chuẩn bị sản xuất; tiếp nhận, quản lý vận hành Nhà máy điện mặt trời Sê San 4 đảm bảo an toàn, hiệu quả. Đảm bảo đời sống tinh thần, vật chất cho CBCNV, ổn định việc làm, cải thiện đời sống người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động.

Đồng chí Đặng Huy Cường - Ủy viên BTV Đảng ủy, Thành viên HĐTV EVN (thứ tư từ trái sang) tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty

Đảng bộ Công ty cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy.

Cùng với đó cần chú trọng công tác đào tạo, phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa theo chủ trương của Tập đoàn. Tăng cường công tác kiểm tra chất lượng công việc ở các đơn vị, kịp thời uốn nắn những thiếu sót và những biểu hiện tiêu cực trong cán bộ, đảng viên. Lấy mức độ hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn làm cơ sở để đánh giá đảng viên. Giữ vững an ninh, an toàn cho nhà máy, quan tâm công tác bảo vệ môi trường. Chấp hành và thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với địa phương, với Nhà nước.