Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình lần thứ II nhiệm kỳ 2020 - 2025 thành công tốt đẹp

Ngày 28/5, tại Thái Bình diễn ra Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Lê Quang Long - Ủy viên BTV Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN dự và chỉ đạo Đại hội.

Xây dựng Đảng bộ công ty trong sạch, vững mạnh

 

Đại hội Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025 đã bầu:

- Ban chấp hành gồm 7 đồng chí.

- Đồng chí Tạ Trung Kiên – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Đảng ủy Công ty;

- Đồng chí Đỗ Thành Tài – Phó Giám đốc Công ty được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy nhiệm kỳ 2020-2025.

- Đại hội bầu 5 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết dự Đại hội Đảng bộ EVN lần thứ III nhiệm kỳ 2020-2025.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Lê Quang Long - Ủy viên BTV Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã đạt được trong 5 năm qua, trong đó có việc lãnh đạo hoàn thành dự án Nhà máy Nhiệt điện Thái Bình vượt tiến độ, cũng như hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, vận hành khi nhà máy chính thức hoạt động. 

Đảng bộ công ty đã chú trọng về công tác xây dựng Đảng và lãnh đạo các tổ chức quần chúng. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ được khẳng định. Việc tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt nghị quyết, chỉ thị của Đảng được thực hiện nghiêm túc, công tác tổ chức cán bộ, quản lý đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ thực hiện tốt.

Về phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới, đồng chí Lê Quang Long đề nghị Đảng bộ công ty cần tiếp tục đổi mới trong việc triển khai các nghị quyết của Trung ương, của Đảng ủy Tập đoàn cũng như của Đảng bộ công ty, để nghị quyết đi vào cuộc sống. Cần triển khai toàn diện các mặt công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức, cán bộ, nhất là công tác quy hoạch, tạo nguồn cán bộ, lãnh đạo quản lý, nhân sự cấp uỷ, công tác bảo vệ chính trị nội bộ…

Về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, Đảng bộ cần tiếp tục nâng cao hiệu quả SXKD, điều hành kế hoạch linh hoạt với thị trường phát điện có nhiều biến động; có các giải pháp và quyết liệt để chỉ đạo hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch SXKD được EVN giao từ năm 2020. 

Đồng chí Lê Quang Long - Ủy viên BTV Đảng ủy EVN, Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN phát biểu chỉ đạo tại Đại hội

Bên cạnh đó, phấn đấu không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố thiết bị nghiêm trọng, sự cố do lỗi chủ quan. Gắn liền tăng trưởng kinh tế với công tác bảo vệ môi trường. Giữ vững an ninh chính trị, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ quốc phòng, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần cho người lao động trên cơ sở tăng năng suất lao động, hiệu quả SXKD.

Đảng bộ công ty cần lãnh đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp, cơ cấu lại doanh nghiệp, tiếp tục đổi mới, nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sản xuất, tăng năng suất lao động, chú trọng ứng dụng khoa học, công nghệ và những thành tựu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 vào quá trình vận hành, quản lý kỹ thuật nhà máy.

Đại biểu dự Đại hội tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ công ty nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hoàn thành toàn diện các nhiệm vụ được giao

Báo cáo tại Đại hội, đồng chí Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Nhiệt điện Thái Bình cho biết: 5 năm qua, Đảng bộ công ty đã xây dựng và thực hiện tốt các chương trình, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên đã phát huy được vai trò, trách nhiệm cá nhân, nêu cao tính tiên phong, gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ chính trị chung của Đảng bộ công ty.

Mục tiêu trong nhiệm kỳ tới Đảng ủy công ty đưa ra là nâng cao năng lực, hiệu quả SXKD, điều hành kế hoạch một cách linh hoạt với thị trường phát điện có nhiều biến động; tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí; giữ ổn định sản xuất; cải thiện điều kiện, môi trường làm việc và nâng cao thu nhập cho người lao động. Trong đó, phấn đấu sản lượng điện phát bình quân hàng năm đạt 3,9 tỷ kWh. Nhà máy vận hành an toàn, ổn định, không có sự cố chủ quan gây hậu quả nghiêm trọng. Đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đạt và tốt hơn so với kế hoạch. 

Đại diện Đảng ủy EVN tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Công ty Nhiệt điện Thái Bình nhiệm kỳ 2020-2025

Để đạt được mục tiêu trên, Đảng ủy công ty tăng cường quản lý các chỉ tiêu công nghệ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng, số lượng nguyên liệu, vật tư thiết bị đầu vào, giảm suất tiêu hao than, tiết kiệm điện tự dùng, tiết kiệm chi phí. Linh hoạt trong thị trường phát điện cạnh tranh. Tích cực, chủ động ứng dụng và đổi mới công nghệ phù hợp. Tăng cường áp dụng tự động hóa và tin học hóa, cải tiến kỹ thuật. Đồng thời, công tác bảo vệ môi trường gắn với công tác sản xuất kinh doanh được Đảng ủy công ty đặt lên là mục tiêu hàng đầu, đảm bảo đáp ứng các thông số phát thải tuân thủ các quy định về môi trường.