Công ty Thủy điện Tuyên Quang cơ bản hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2023

Đó là ghi nhận của Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải tại Hội nghị tổng kết công tác Đảng, chuyên môn và công đoàn năm 2023, triển khai phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024 của Công ty Thủy điện Tuyên Quang. Hội nghị được tổ chức vào chiều 22/12, tại Tuyên Quang.

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải ghi nhận sự nỗ lực của CBCNV tại Công ty Thủy điện Tuyên Quang trong việc khắc phục khó khăn chung để cơ bản hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ về sản xuất, cung ứng điện mà Tập đoàn giao phó. 

Bên cạnh đó, ông Ngô Sơn Hải cũng đánh giá cao các hoạt động của Đảng ủy Công ty khi đã kịp thời nắm bắt tình hình, làm tốt công tác định hướng tư tưởng và triển khai hiệu quả các chương trình hành động với 7 kế hoạch và 9 chương trình, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn.

Phó Tổng giám đốc EVN yêu cầu lãnh đạo Công ty Thủy điện Tuyên Quang tiếp tục bám sát các nhiệm vụ trong tâm về cung ứng điện cho năm 2024, triển khai đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, chất lượng nguồn nhân lực; chăm lo cho CBCNV- NLĐ. 

Phó Tổng giám đốc EVN Ngô Sơn Hải phát biểu tại hội nghị

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Tập đoàn, ông Vũ Văn Tinh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cam kết tập thể Công ty sẽ duy trì tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024, hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống ngành Điện. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu trong sản xuất, quản lý kỹ thuật, đảm bảo thiết bị làm việc an toàn liên tục, không để xảy ra sự cố chủ quan, xử lý chính xác các sự cố khách quan, giữ an toàn phương thức vận hành của nhà máy, điều tiết hồ chứa hợp lý, tối ưu hiệu quả phát điện.

Ông Vũ Văn Tinh – Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công ty Thủy điện Tuyên Quang cam kết tập thể Công ty sẽ duy trì tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó khăn, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao trong năm 2024

Trong năm 2023, nhiều chỉ tiêu về tỷ lệ điện tự dùng, hệ số khả dụng, tỷ lệ dừng máy do sự cố của nhà máy cơ bản đạt mục tiêu đề ra. Công tác sửa chữa lớn (SCL) đã hoàn thành 10/10 danh mục theo kế hoạch, chi phí thực hiện tiết kiệm 4,3% so với mức EVN giao. Công tác đầu tư phát triển đã hoàn thành toàn bộ 8/8 hạng mục mua sắm được giao, đảm bảo phục vụ cho sản xuất hiệu quả, tiết kiệm chi phí trong đấu thầu đạt mức 15,71%. Năm 2023, công ty có 10 sáng kiến cấp cơ sở được trong đó có 2 sáng kiến được Hội đồng sáng kiến cấp EVN thông qua.

Các lĩnh vực khác như an toàn lao động, phòng cháy chữa cháy, phòng chống tham nhũng, chuyển đổi số, xây dựng văn hoá doanh nghiệp, các phong trào thi đua, hoạt động đoàn thể, công tác an sinh xã hội, chăm lo cho đời sống CBCNVC- NLĐ đều cơ bản đáp ứng yêu cầu. 


  • 22/12/2023 05:32
  • Minh Thanh
  • 2833