Công ty Nhiệt điện Thái Bình sản xuất vượt kế hoạch năm 2019

Với sản lượng sản xuất đạt 3,64 tỷ kWh, Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã sản xuất vượt 3,17% kế hoạch Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) giao năm 2019. Qua đó, góp phần vào thành công chung của EVN trong thực hiện đảm bảo điện cho đất nước.

Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Công ty Nhiệt điện Thái Bình được tổ chức ngày 8/1, tại xã Mỹ Lộc, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình.

Ông Tạ Trung Kiên - Giám đốc Công ty phát biểu tại hội nghị

Báo cáo tại hội nghị, ông Trần Hữu Học - Phó Giám đốc Công ty cho biết, năm 2019 là một năm nhiều thách thức, khó khăn với Công ty Nhiệt điện Thái Bình. Tuy nhiên, công ty đã chủ động tìm nhiều biện pháp nâng cao chất lượng vận hành, phối hợp với Công ty Dịch vụ sửa chữa các nhà máy điện EVNGENCO 3 lập kế hoạch và bảo dưỡng, sửa chữa thiết bị hợp lý, giảm thiểu thời gian dừng máy,…

Không chỉ sản xuất vượt kế hoạch, công ty cũng đã vận hành các tổ máy vượt nhiều chỉ tiêu kỹ thuật Tập đoàn giao, với hệ số khả dụng cao, tỷ lệ dừng máy bảo dưỡng thấp, tỷ lệ điện tự dùng thấp…

Công ty Nhiệt điện Thái Bình cũng đã làm tốt công tác môi trường. Chất lượng khí thải, nước tuần hoàn qua hệ thống xử lý để đưa ra môi trường, qua kiểm soát, đánh giá đều có kết quả tốt hơn quy chuẩn, tiêu chuẩn hiện hành của Việt Nam.

Năm 2019, Công ty đã SXKD điện có lãi.

Triển khai nhiệm vụ năm 2020, ông Tạ Trung Kiên - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc công ty yêu cầu các phòng, phân xưởng của công ty cần tập trung thực hiện các mục tiêu trọng điểm như: Đảm bảo cho nhà máy vận hành an toàn, tin cậy và hiệu quả; đáp ứng hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật được Tập đoàn giao; đảm bảo hoàn thành và vượt chỉ tiêu về năng suất lao động, giảm chi phí SXKD, tăng hiệu quả sử dụng nguồn vốn, duy trì có hiệu quả hệ thống quản lý chất lượng.

Phát biểu tại hội nghị này, ông Tạ Tuấn Anh – Phó Ban Kỹ thuật Sản xuất EVN cũng khẳng định Công ty Nhiệt điện Thái Bình đã rất nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ năm 2019. Ông Tạ Tuấn Anh cũng đưa ra một số giải pháp quan trọng để công ty thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng năm 2020. 

Một số mục tiêu, chỉ tiêu SXKD của Công ty Nhiệt điện Thái Bình năm 2020:

+ Tổng sản lượng điện sản xuất: 3,88 tỷ kWh

+ Hệ số khả dụng của nhà máy: 88,36%

+ Đảm bảo đủ nguyên, nhiên liệu cho vận hành, sản xuất và có dự phòng

+ Vận hành tối ưu và có hiệu quả trong việc tham gia thị trường bán buôn điện cạnh tranh

+ Đảm bảo công tác quyết toán của dự án theo quy định.


  • 10/01/2020 03:08
  • M.Hạnh
  • 7374