Công ty Mua bán điện: Tổng sản lượng điện mua tăng gần 10% so với năm 2017

Năm 2018, Công ty Mua bán điện (EVNEPTC) đã hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần quan trọng vào việc đánh giá và điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn Điện lực Việt Nam.

Hội nghị Tổng kết hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019 của EVNEPTC diễn ra chiều 14/1.

Ông Phạm Quang Huy - Phó Cục trưởng Cục Điều tiết Điện lực (ngoài cùng bên trái) và ông Đinh Kim Cương - Kiểm soát viên Nhà nước (ngoài cùng bên phải) trao Cờ thi đua xuất sắc của EVN cho các đơn vị đạt thành tích cao của EVNEPTC

Báo cáo tại Hội nghị, ông Lê Khắc Hưng - Phó Giám đốc Công ty cho biết, trong năm 2018, EVNEPTC đã thực hiện quản lý 232 hợp đồng mua bán điện, trong đó có 123 hợp đồng với các nhà máy phát điện thương mại.

Hàng tháng, Công ty cũng đã thực hiệm kiểm tra hồ sơ, đảm bảo tính chính xác và thanh toán cho 123 hợp đồng mua bán điện đúng quy định của Nhà nước và Tập đoàn, với tổng sản lượng điện mua năm 2018 đạt 144,37 tỷ kWh, tăng 9,96% so với năm 2017.

Cùng với đó, Công ty cũng đã triển khai bán điện cho 5 Tổng công ty Điện lực với tổng sản lượng 200,68 tỷ kWh, tăng 10,1% so với năm 2017.

“Công ty cũng đã thực hiện tốt và kịp thời việc tính toán chi phí mua điện và doanh thu hàng tuần của Công ty mẹ - EVN, góp phần quan trọng trong việc đánh giá và điều hành sản xuất kinh doanh của Tập đoàn”, ông Hưng cho hay.

Ông Nguyễn Danh Sơn - Giám đốc EVNEPTC trao Giấy khen của Đảng bộ Công ty cho các Chi bộ đạt thành tích xuất sắc trong năm 2018

Năm qua, EVNEPTC cũng đã hoàn thành công tác triển khai thị trường phát điện cạnh tranh và thị trường bán buôn điện thí điểm; thực hiện tốt công tác kiểm tra, đối soát, xác nhận số liệu điện năng giao nhận của 977 điểm đo với 2 chiều điện năng giao nhận trong 48 chu kỳ/ngày và quyết toán điện năng giao nhận đầu nguồn hàng tháng giữa EVN và 5 Tổng công ty Điện lực theo quy định của thị trường bán buôn điện cạnh tranh thí điểm.

Ngoài ra, Công ty cũng đang quản lý tổng số 3.109 điểm đo (tăng 11,7% so với năm 2017) giữa EVN/EVNEPTC với các khách hàng, bao gồm 1.665 điểm đo nhà máy điện, 2.020 điểm đo các tổng công ty điện lực và 55 điểm đo đếm điện năng mua bán điện với nước ngoài.

Phát huy những thành quả đã đạt được, năm 2019, EVNEPTC sẽ tập trung mọi nguồn lực để hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao, góp phần đảm bảo mục tiêu chung của EVN, thực hiện tốt chủ đề năm: “Nâng cao hiệu quả vận hành hệ thống điện và thị trường điện”.

Cụ thể, Công ty sẽ thực hiện tốt hợp đồng mua bán điện với các đơn vị phát điện, tổng công ty điện lực, hợp đồng dịch vụ truyền tải điện; hợp đồng xuất nhập khẩu điện năng cấp điện áp 220-110 kV; nâng cao hiệu quả công tác thị trường điện; thực hiện tốt công tác quản lý hệ thống đo đếm điện năng, công nghệ thông tin; đẩy mạnh áp dụng các thành quả của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 vào công tác sản xuất, kinh doanh...

Phát biểu kết luận Hội nghị, ông Nguyễn Danh Sơn - Giám đốc Công ty chỉ đạo: “Năm 2019 và những năm tiếp theo, cùng với sự phát triển của thị trường điện Việt Nam và tái cơ cấu Tập đoàn Điện lực Việt Nam, EVNEPTC sẽ có nhiều cơ hội nhưng đồng thời cũng phải đối mặt với nhiều thách thức. Do đó, mỗi CBCNV cần phải vượt lên chính mình, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.


  • 14/01/2019 06:09
  • Thùy Lê
  • 23287