Công ty Điện lực Sóc Trăng ký kết quy chế phối hợp trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng

Ngày 26/4, Công ty Điện lực Sóc Trăng (PC Sóc Trăng) đã ký kết Quy chế phối hợp với 3 đơn vị là Viettel Sóc Trăng, Bưu điện Sóc Trăng và VNPT Sóc Trăng (Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam) về công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng.

Nội dung của quy chế bao gồm phối hợp triển khai dịch vụ thu hộ tiền điện tại các điểm giao dịch, phối hợp trao đổi thông tin, tài liệu và tuyên truyền thanh toán tiền điện không dùng tiền mặt và các dịch vụ chăm sóc khách hàng của Tổng công ty Điện lực miền Nam.

Đại diện PC Sóc Trăng (bên trái) ký kết Quy chế phối hợp trong công tác kinh doanh, dịch vụ khách hàng với đại diện của Viettel Sóc Trăng - Ảnh: An Duy.

Theo PC Sóc Trăng, tính đến cuối năm 2020, công ty không bố trí nhân viên thu tiền điện tại nhà khách hàng. Đồng thời, khuyến khích, vận động khách hàng thanh toán tiền điện qua các ngân hàng và tổ chức trung gian (trừ khách hàng là người già, người neo đơn, người khuyết tật hoặc khách hàng ở trong vùng đi lại khó khăn, ngăn cách sông nước còn thiếu điểm thu tiền điện thì Điện lực vẫn cử nhân viên đến nhà khách hàng thực hiện thu tiền điện)

Hiện tại, Viettel Sóc Trăng, Bưu điện Sóc Trăng và VNPT Sóc Trăng có tổng cộng hơn 3.200 điểm thu tiền điện, phân bố chủ yếu tại các khu vực thành phố, thị trấn và thị tứ.