Công ty Điện lực Hà Tĩnh: Cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ mới trong sản xuất kinh doanh

Đây là một trong những chỉ đạo của ông Dương Quang Thành – Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tại buổi làm việc với Công ty Điện lực Hà Tĩnh vào ngày 11/6, tại tỉnh Hà Tĩnh.

Chủ tịch HĐTV EVN đánh giá cao nỗ lực của Công ty Điện lực Hà Tĩnh trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao, góp phần cung cấp điện an toàn, tin cậy phục vụ phát triển kinh tế, xã hội cho địa phương. Trong thời gian tới, Công ty Điện lực Hà Tĩnh cần tiếp tục nâng cao hiệu quả quản lý vận hành hệ thống lưới điện; triển khai đồng bộ các giải pháp để giảm tổn thất, nâng cao độ tin cậy cung cấp điện.

Ông Dương Quang Thành - Chủ tịch HĐTV EVN (hàng đầu, thứ 2 từ trái sang) thăm quan Trung tâm Điều khiển xa của Công ty Điện lực Hà Tĩnh - Nguồn ảnh: ĐVCC

Lãnh đạo EVN cũng yêu cầu Công ty Điện lực Hà Tĩnh cần thực hiện tốt chương trình chuyển đổi số theo lộ trình; tăng cường ứng dụng các công nghệ mới, tiên tiến, nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư, sửa chữa, nâng cấp các công trình điện; quyết liệt xử lý các tồn tại trong quản lý kỹ thuật; thực hiện hiệu quả chủ đề năm của Tập đoàn Điện lực Việt Nam “Thích ứng an toàn, linh hoạt và hiệu quả”.

Theo báo cáo của Công ty Điện lực Hà Tĩnh, công ty đang từng bước triển khai chuyển đổi số trong các hoạt động sản xuất, kinh doanh như: Điều khiển xa, ứng dụng phần mềm Quản lý lưới điện trên bản đồ (GIS); quản lý máy biến áp - quản lý nguồn và lưới điện PMIS; số hóa quy trình xét duyệt sáng kiến, môi trường, công tác thí nghiệm và kiểm tra hiện trường,… Trong công tác kinh doanh và dịch vụ khách hàng, công ty đã cung cấp 100% dịch vụ điện bằng phương thức điện tử; triển khai số hóa hợp đồng mua bán điện, hóa đơn điện tử....

Trong 5 tháng đầu năm 2022, Công ty Điện lực Hà Tĩnh thực hiện tốt các chỉ tiêu dịch vụ khách hàng. Toàn công ty không để xảy ra tai nạn lao động và sự cố cháy nổ, không có vi phạm về an toàn lao động.


  • 13/06/2022 05:02
  • Nguyễn Thủy
  • 5668