Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam chính thức ra mắt

Lễ ra mắt Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam được Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) tổ chức ngày 28/12. Doanh nghiệp này sẽ bắt đầu hoạt động từ ngày 1/1/2019.

Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc EVNSPC trao quyết định cho các cán bộ được giao nhiệm vụ lãnh đạo, điều hành Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam

Sự ra đời của Công ty này nhằm tách bạch hoạt động dịch vụ ra khỏi hoạt động sản xuất, kinh doanh điện năng, theo chủ trương chung của Tập đoàn Điện lực Việt Nam về sắp xếp, tái cơ cấu doanh nghiệp. 

Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam có các ngành nghề kinh doanh chính như: Khảo sát, thiết kế, lập dự án, lập thiết kế kỹ thuật - dự toán, tư vấn kiểm tra, giám sát, thẩm định chất lượng công trình điện; sửa chữa lớn các công trình điện; cải tạo, nâng cấp, mở rộng các công trình điện; xây lắp các công trình điện; các dịch vụ lắp đặt, sửa chữa điện sau công tơ; đầu tư, vận hành, kinh doanh điện mặt trời trên mái nhà/năng lượng áp mái...

Ngoài ra, Công ty cũng sẽ thực hiện các ngành nghề kinh doanh có liên quan như: Khảo sát thiết kế, giám sát thi công; quản lý, chỉnh trang treo cáp viễn thông trên cột điện và các công việc mang tính dịch vụ khác; nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực điện năng...

Trước đó, ngày 11/12/2018, EVNSPC ban hành quyết định đổi tên Công ty Lưới điện cao thế miền Nam thành Công ty Dịch vụ Điện lực miền Nam trực thuộc EVNSPC.


  • 28/12/2018 03:28
  • Thanh Trúc