Công ty ĐHĐ nỗ lực đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của hạ du tỉnh Bình Thuận trong cao điểm nắng nóng

Ngày 17/5, Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (ĐHĐ) làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Chi cục Thủy lợi tỉnh Bình Thuận và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận để thảo luận và đưa ra kế hoạch cấp nước cho thời gian còn lại của mùa khô trong năm 2023.

Kế hoạch cấp nước được thống nhất trên cơ sở dung tích nước hiện tại của hồ chứa với dự báo lưu lượng về hồ Hàm Thuận trong các tháng còn lại bằng 50% lưu lượng trung bình nhiều năm và căn cứ vào nhu cầu sử dụng nước tại hạ du các huyện Tánh Linh, Đức Linh tại thời kỳ cao điểm sản xuất vụ Hè - Thu năm 2023 trong tình hình nắng nóng, hạn hán xảy ra gay gắt.

Cũng từ kế hoạch cấp nước hạ du các tháng cuối mùa khô năm 2023, Công ty ĐHĐ sẽ phối hợp với Trung tâm Điều độ Hệ thống điện Quốc gia vận hành các tổ máy phát điện Hàm Thuận - Đa Mi để đảm bảo lưu lượng cấp nước hạ du theo kế hoạch, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các huyện Tánh Linh, Đức Linh và Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận cập nhật tình hình thủy văn, lượng mưa trên lưu vực hạ du huyện Tánh Linh và Đức Linh, điều chỉnh kế hoạch vận hành hằng ngày nhằm đảm bảo sử dụng hiệu quả nguồn nước còn lại cho đến khi hạn hán kết thúc.

Dung tích hữu ích hồ Hàm Thuận ngày 17/5/2023 là 69 triệu m

Theo Công ty CP Thuỷ điện Đa Nhim – Hàm Thuận – Đa Mi (ĐHĐ), từ đầu năm 2023 đến nay, thủy văn hồ thủy điện Hàm Thuận diễn biến bất lợi khi mực nước đầu năm thấp hơn mực nước dâng bình thường 4,9m, tương ứng lượng nước thiếu hụt là 23% so với dung tích hữu ích.

Nhằm đảm bảo việc cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp đối với vùng hạ du các hồ thủy điện Hàm Thuận và Đa Mi trong mùa khô năm 2023, ngay từ đầu năm, Công ty ĐHĐ đã chủ động làm việc với các huyện Đức Linh, Tánh Linh, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Sở NN&PTNT) tỉnh Bình Thuận thống nhất kế hoạch cấp nước phục sản xuất nông nghiệp và dân sinh của địa phương. Bên cạnh đó, công ty đã chủ động phối hợp với Trung tâm Điều độ hệ thống điện Quốc gia trong việc huy động các tổ máy, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước của địa phương.


  • 20/05/2023 01:45
  • Nguyễn Ngọc Tuấn (ĐHD)
  • 3985