Công nhận kết quả bầu cử chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam vừa có Quyết định số 1256/QĐ-TLĐ ngày 26/8/2020 về việc công nhận kết quả bầu cử và chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Đỗ Đức Hùng, Ủy viên BCH Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ủy viên BCH Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam chúc mừng ông Đỗ Đức Hùng (người cầm hoa) trúng cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V.

Trước đó, ngày 25/8, tại kỳ họp lần thứ VIII, Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V đã bầu bổ sung chức danh Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam nhiệm kỳ 2018 - 2023 thay cho ông Khuất Quang Mậu - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam được nghỉ chế độ hưu trí từ ngày 1/9/2020 theo quy định. Ông Đỗ Đức Hùng - Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã trúng cử với tỷ lệ phiếu bầu 100%.

Các đại biểu tham dự cuộc họp Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam lần thứ VIII cũng đã thông qua Nghị quyết xác nhận kết quả bầu cử chức vụ Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đối với ông Đỗ Đức Hùng.

Đồng chí Đỗ Đức Hùng:

- Sinh ngày:  09/12/1966

- Quê quán: Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

- Trình độ học vấn, chuyên môn nghiệp vụ: Thạc sỹ Kinh tế chính trị, Kỹ sư Tin học

- Trình độ Lý luận chính trị: Cao cấp Chính trị

- Quá trình công tác:

+ Từ năm 1989: Làm việc tại Công ty Truyền tải điện 1, Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia

+ Tham gia Ban Chấp hành Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa III (nhiệm kỳ 2008-2013), khóa IV ( nhiệm kỳ 2013-2018) và khóa V (nhiệm kỳ 2018 - 2023)

+ Từ tháng 3/2015 - 9/2018: Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Từ 9/2018  đến 24/8/2020: Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa XII, Phó Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam.

+ Từ ngày 25/8/2020 được bầu và công nhận giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam khóa V, nhiệm kỳ 2018 - 2023.