Cổ phiếu EVNGENCO 2 chính thức giao dịch trên sàn UPCoM từ ngày 7/5/2021

Tổng công ty Phát điện 2 - Công ty TNHH MTV (EVNGENCO 2) có mã giao dịch trên sàn chứng khoán UPCoM là GE2.

Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có thông báo chính thức về ngày giao dịch đầu tiên cổ phần đăng ký giao dịch UPCoM của GE2. Cụ thể, từ ngày 7/5, GE2 sẽ giao dịch 262.500 cổ phần đã trúng đấu giá trước đó tại Sở Giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh. Loại chứng khoán: phổ thông. Giá tham chiếu trong phiên giao dịch đầu tiên là 24,600 đồng/cổ phần.

EVNGENCO 2 có hoạt động kinh doanh chính là: Sản xuất và kinh doanh điện năng; Đầu tư và quản lý vốn đầu tư các dự án nguồn điện, các dự án năng lượng mới, năng lượng tái tạo; Quản lý, vận hành, sửa chữa, cải tạo, nâng cấp thiết bị điện, cơ khí, điều khiển, tự động hoá thuộc dây chuyền sản xuất điện, công trình điện;…

Tính đến cuối năm 2020, EVNGENCO 2 sở hữu các nhà máy điện có tổng công suất lắp đặt là 4.421MW, chiếm khoảng 6,4% tổng công suất toàn hệ thống và 15,1% tổng công suất của EVN. 

EVNGENCO 2 có cơ cấu công nghệ phát điện đa dạng, bao gồm nhiệt điện than (chiếm tỷ trọng 50,7%), thủy điện (chiếm tỷ trọng 30,1%), nhiệt điện dầu (chiếm tỷ trọng 19,2%), có khả năng tham gia thị trường điện rất linh hoạt. Hiện nay, EVNGENCO 2 đã và đang triển khai nhiều dự án năng lượng sạch trên khắp cả nước với quy mô 59MW. Ngoài ra, một số dự án khác cũng đã có chủ trương thực hiện và đang trong giai đoạn lập dự án đầu tư.


  • 04/05/2021 05:23
  • PV
  • 1227