Chuyển giao Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương vừa có Quyết định số 309-QĐ/ĐUK ngày 21/7/2021 về việc chuyển giao Đảng bộ cơ sở Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực và các đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội (thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội).

Đại hội Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực lần thứ III, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (tháng 5/2020)

Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam chỉ đạo cơ quan thực hiện chức năng tổ chức Đảng ủy phối hợp với Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội lập biên bản bàn giao sổ danh sách đảng viên và hồ sơ đảng viên của Đảng bộ cơ sở Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực theo quy định.

Sau khi có quyết định chuyển giao của Đảng ủy Khối DNTW, Thành ủy Hà Nội cũng đã ban hành Quyết định số 1178-QĐ/TU (ngày 4/8/2021) tiếp nhận Đảng bộ Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực gồm 4 chi bộ và 45 đảng viên từ trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam về trực thuộc Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Hà Nội (thuộc Đảng bộ Thành phố Hà Nội).Các Tin khác