Chủ động ứng phó với động đất trên địa bàn tỉnh Kon Tum

Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai vừa có văn bản số 445/VPTT ngày 23/8/2022 gửi Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Kon Tum, Bộ Công Thương, Bộ NN&PTNT, Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Viện Vật lý địa cầu về việc chủ động ứng phó động đất trên địa bàn.

Theo bản tin thông báo động đất của Viện Vật lý Địa cầu - Viện Hàn lâm Khoa học Việt Nam, ngày 23/8/2022 đã liên tiếp xảy ra 04 trận trận động đất tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum, trong đó có trận động đất M = 4,7 (rủi ro thiên tai cấp 1). 

Để chủ động phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do động đất có thể gây ra, Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng, chống thiên tai đề nghị:

Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Kon Tum, các Bộ, ngành chỉ đạo Sở, ngành liên quan, Ban chỉ huy PCTT&TKCN cấp huyện, xã kiểm tra, đánh giá tác động và mức độ ảnh hưởng của các trận động đất đã xảy ra đối với nhà ở của nhân dân, trụ sở làm việc, trường học nội trú và các công trình cơ sở hạ tầng, nhất là các hồ đập thủy điện, thủy lợi, kịp thời phát hiện, khắc phục các sự cố, hư hỏng để bảo đảm an toàn cho người và tài sản; sẵn sàng nhân lực, vật tư, phương tiện để ứng phó và khắc phục hậu quả kịp thời khi có tình huống.

Tiếp tục theo dõi chặt chẽ dư chấn động đất, cung cấp thông tin kịp thời cho cơ quan chức năng, chính quyền và người dân biết để phục vụ công tác chỉ đạo, ứng phó.

Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến về tình hình động đất, cách nhận biết và kỹ năng ứng phó với động đất để người dân, cộng đồng chủ động ứng phó, giảm thiểu thiệt hại đồng thời tránh tâm lý hoang mang, bất an trong dư luận (tài liệu hướng dẫn, tờ rơi, clip được Ban chỉ đạo cung cấp và đăng tải trên website: phongchongthientai.mard.gov.vn/Pages/Tai-lieu-truyen-thong-pctt.aspx) …

Tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi sát tình tình diễn biến, báo cáo về Văn phòng thường trực Ban chỉ đạo Quốc gia về Phòng, chống thiên tai và Văn phòng Ủy ban Quốc gia Ứng phó sự cố, thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn.

Chi tiết văn bản có file đính kèm.

Vanban445VPTT2022.pdf