Cấp nước đổ ải đợt 3: Rút ngắn 3 ngày

Tổng cục Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) vừa có Công điện hỏa tốc gửi Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc các công ty khai thác công trình thuỷ lợi thuộc 12 tỉnh/thành phố khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ về việc rút ngắn thời gian lấy nước đợt cuối cùng phục vụ gieo cấy vụ Đông Xuân 2016 - 2017.

Theo Tổng cục Thủy lợi, đến hết ngày 9/2, diện tích có nước trung bình của các địa phương là 579.333 ha, đạt 93,33% so với tổng diện tích gieo trồng. Trong đó, các địa phương có tỷ lệ diện tích thấp hơn là Bắc Ninh, Hà Nội đã đạt khoảng 90%.

Bà con nông dân xuống đồng gieo cấy - Nguồn ảnh: TTXVN

Nhằm tiết kiệm nguồn nước xả từ các hồ chứa thủy điện, đồng thời bảo đảm đủ nguồn nước cung cấp cho các diện tích gieo cấy lúa Đông Xuân còn lại, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã thống nhất với Tập đoàn Điện lực Việt Nam rút ngắn thời gian của đợt lấy nước cuối cùng (giảm 3 ngày), mực nước sông Hồng tại Trạm thủy văn Hà Nội tiếp tục được duy trì ở mức 2,2 m đến hết 24h ngày 10/2/2017; sau đó, dòng chảy Sông Hồng sẽ duy trì ít nhất ở mức 3,5 m tại Trạm thủy văn Sơn Tây để các trạm bơm dã chiến tiếp tục vận hành lấy nước.

Tính đến 9h sáng nay, các hồ thủy điện của EVN đã cấp cho hạ du 4,835 tỷ m3 nước, trong đó hồ Hòa Bình cấp 3,095 tỷ m3, hồ Tuyên Quang 1,072 tỷ m3, hồ Thác Bà 0,667 tỷ m3.

Để tận dụng tối đa nguồn nước bổ sung từ các hồ chứa thủy điện, Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố chỉ đạo, phối hợp với các đơn vị có liên quan thực hiện điều chỉnh kế hoạch lấy nước phù hợp với lịch lấy nước được rút ngắn, huy động mọi phương tiện lấy nước để tiếp tục tận dụng nguồn nước từ các hồ chứa nước thủy điện, bảo đảm cung cấp đủ cho tất cả diện tích gieo cấy và tích trữ phục vụ tưới dưỡng lúa.

Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nhân dân giữ nước trên ruộng, bảo đảm đủ nước cho làm đất và gieo cấy; tổ chức quản lý nước chặt chẽ trong hệ thống công trình thủy lợi, tuyệt đối không để rò rỉ, thất thoát nước;

Chủ động theo dõi thông tin trực tuyến mực nước hạ du hệ thống sông Hồng tại địa chỉ: capnuocdongxuan.httl.com.vn để điều hành công tác lấy nước. Thống kê hàng ngày diện tích có nước và cập nhật lên trang web: www.httl.com.vn trước 15 giờ 00 phút (làm theo hướng dẫn trên trang web hoặc liên lạc về Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập để thêm thông tin); Phản ảnh các khó khăn, đề xuất, kiến nghị về Tổng cục Thủy lợi thông qua Vụ Quản lý công trình thủy lợi và an toàn đập.

Tổng cục Thủy lợi yêu cầu Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn các tỉnh, thành phố, Giám đốc các Công ty Khai thác công trình thủy lợi triển khai thực hiện nghiêm túc các nội dung trên.


  • 10/02/2017 01:46
  • Huyền Thương
  • 8840