Cao Bằng: 100% số xã đã có điện lưới quốc gia

Với việc đóng điện công trình cấp điện lưới quốc gia cho xã Sơn Lập (huyện Bảo Lạc) vào ngày 7/1, Công ty Điện lực Cao Bằng (thuộc Tổng công ty Điện lực miền Bắc) đã hoàn thành kéo điện lưới quốc gia đến xã cuối cùng của tỉnh Cao Bằng.

Công nhân Công ty Điện lực Cao Bằng thực hiện thao tác đóng điện trạm biến áp cấp điện cho xã Sơn Lập

Với tổng đầu tư 23,8 tỷ đồng, Dự án cấp điện cho xã Sơn Lập có quy mô: Xây dựng mới 6,7 km đường dây trung thế 35 kV; 3 trạm biến áp với tổng công suất là 300 kVA; gần 9,4 km đường dây hạ thế.

Xã Sơn Lập có diện tích hơn 4.000 ha, nằm ở phía Nam huyện Bảo Lạc, cách thành phố Cao Bằng 140 km. Dân cư chủ yếu là đồng bào dân tộc Mông, Dao, Tày, Nùng... mặt bằng dân trí còn thấp, phong tục tập quán lạc hậu. Hầu hết các hộ dân trong Xã đều thuộc diện hộ nghèo, cận nghèo. Đặc biệt, do địa hình bị chia cắt bởi nhiều núi đá cao, giao thông đi lại rất khó khăn

Việc đưa điện lưới quốc gia về xã Sơn Lập có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương, nâng cao nhận thức về văn hóa, chính trị - xã hội của nhân dân. Dự án cũng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, tỉnh Cao Bằng và ngành Điện đối với đồng bào các dân tộc vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.


  • 08/01/2017 06:06
  • Mai Phương
  • 11453