Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thông báo lịch lấy nước cho gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022 - 2023

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có thông báo số 8073/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2022 về lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023 khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ.

Nhà máy Thủy điện Hòa Bình đóng vai trò quan trọng trong cấp nước đổ ải cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ

Thực hiện theo quy định tại Luật Thủy lợi và Quyết định số 740/QĐ-TTg ngày 17/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ, Bộ NN&PTNT thông báo lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ sẽ có tổng cộng 12 ngày, gồm 2 đợt:

Đợt 1: Từ 0 giờ 00’ ngày 06/1 đến 24 giờ 00’ ngày 09/1/2023 (4 ngày);

Đợt 2: Từ 0 giờ 00’ ngày 01/2 đến 24 giờ 00’ ngày 08/2/2023 (8 ngày).

Trong thời gian lấy nước, mực nước tại trạm Thủy văn Hà Nội trong đợt 1 duy trì trung bình khoảng 1,7 m. Đợt 2, các nhà máy thủy điện sẽ vận hành tối đa công suất phát điện để tăng cường nguồn nước về hạ du (mực nước dự kiến trung bình đạt khoảng 1,8-1,9 m tại trạm Thủy văn Hà Nội).

Để công tác lấy nước đạt hiệu quả cao, Bộ NN&PTNT đề nghị UBND các tỉnh, thành phố tiếp tục thực hiện các nội dung tại Văn bản số 6907/BNN-TCTL ngày 14/10/2022 của Bộ NN&PTNT về việc tăng cường thực hiện giải pháp thích ứng với tình trạng thiếu hụt nguồn nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023; chỉ đạo tổ chức xây dựng kế hoạch lấy nước cho các diện tích lấy nước từ hệ thống sông Hồng kết thúc trong 2 đợt lấy nước.

Trong thời gian lấy nước, yêu cầu Sở NN&PTNT , các đơn vị khai thác công trình thủy lợi theo dõi chặt chẽ các thông tin liên quan do các cơ quan thuộc Bộ NN&PTNT cung cấp để chủ động chỉ đạo, điều hành công tác lấy nước. Trường hợp có khó khăn, vướng mắc đề nghị kịp thời liên hệ bộ phận thường trực của Tổng cục Thủy lợi.

Về việc tổ chức lấy nước của trạm bơm Phù Sa, UBND Thành phố Hà Nội chỉ đạo Sở NN&PTNT khẩn trương xây dựng kế hoạch, tiến độ lấy nước bảo đảm theo đúng 2 đợt lấy nước trên. Trường hợp bất khả kháng, đề nghị UBND Thành phố Hà Nội báo cáo, đề xuất cụ thể nhu cầu bổ sung nguồn nước từ các hồ chứa thủy điện gửi Bộ NN&PTNT xem xét, quyết định.

 


  • 30/11/2022 11:30
  • Vũ Chang
  • 8701