Bảo toàn và phát triển nguồn vốn của EVN tại các doanh nghiệp

Đó là ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch HĐTV Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Dương Quang Thành tại Hội nghị người đại diện của EVN tại các doanh nghiệp năm 2016, diễn ra ngày 30/6, tại Hà Nội.

Tham dự Hội nghị còn các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy EVN, Hội đồng thành viên EVN, các Phó Tổng giám đốc EVN và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc, người đại diện phần vốn của EVN tại các đơn vị.

Trình bày báo cáo tại Hội nghị, ông Cao Đạt Khoa – Trưởng Ban Quản lý đầu tư vốn (EVN) cho biết: Đến nay EVN đang trực tiếp đầu tư vốn tại 9 tổng công ty và 9 công ty cổ phần với tổng số vốn góp lên tới 114.867 tỷ đồng.

Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành yêu cầu phải đảm bảo và phát triển nguồn vốn của EVN tại các doanh nghiệp - Ảnh Thu Hà

Trong những năm qua, công tác quản lý vốn và người đại diện của EVN đã có nhiều đổi mới. EVN thực hiện phân công lại chức năng nhiệm vụ của các bộ phận chuyên môn nhằm khắc phục tình trạng có nhiều đầu mối quản lý, giám sát hoạt động của công ty cổ phần và người đại diện qua đó các đơn vị hoạt động năng động, hiệu quả, tự chủ trong cơ chế thị trường, tăng năng suất lao động, tiết kiệm chi phí.

Trong giai đoạn 2012 - 2015, EVN đã thực hiện thoái vốn theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ. Tính đến hết năm 2015, EVN đã hoàn thành việc thoái và giảm vốn tại 7 công ty cổ phần thuộc lĩnh vực ngoài ngành sản xuất kinh doanh chính với tổng giá trị là 1.959,2 tỷ đồng. Ngoài ra, EVN cũng thực hiện thoái và giảm vốn tại 4 công ty cổ phần cơ khí điện lực xuống dưới 50% vốn điều lệ.

Đặc biệt, công tác cổ phần hóa ở 3 tổng công ty phát điện (Genco) đáp ứng được yêu cầu về tiến độ và các quy định hiện hành. Trong đó Genco 3 đang phối hợp với các đơn vị tư vấn triển khai các thủ tục bán đấu giá cổ phần ra công chúng ngay sau khi phương án cổ phần hóa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Genco 1 và 2 đang triển khai thực hiện các bước trong quy trình cổ phần hóa như thành lập Ban chỉ đạo cổ phần hóa, tổ giúp việc, chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và thủ tục cần thiết để triển khai thực hiện…

Về phương hướng trong thời gian tới, ông Cao Đạt Khoa cho rằng: Tập đoàn sẽ tiếp tục đổi mới, hoàn thiện quy chế quản lý nội bộ để đảm bảo quản lý vốn và người đại diện một cách linh hoạt, tạo điều kiện để người đại diện hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao theo đúng quy định của pháp luật. Đồng thời sẽ kiện toàn bộ máy, nhân sự và thống nhất đầu mối thực hiện công tác quản lý vốn và người đại diện, đảm bảo giải quyết nhanh các đề xuất, kiến nghị của người đại diện.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Chủ tịch HĐTV EVN Dương Quang Thành khẳng định: “Mô hình công ty TNHH MTV và công ty cổ phần đã góp phần phát huy hiệu quả sản xuất kinh doanh trong các đơn vị thành viên của EVN. Hơn lúc nào hết công tác quản lý vốn và người đại diện phần vốn của EVN tại các công ty này cần được tăng cường, củng cố để phát huy những ưu điểm của mô hình cũng như đảm bảo quản lý phần vốn nhà nước, bảo toàn và phát triển vốn đầu tư của EVN tại các công ty con, công ty liên kết”.

Để làm tốt hơn nữa công tác quản trị, Chủ tịch HĐTV EVN yêu cầu người đại diện phần vốn của EVN tại các doanh nghiệp phải làm tốt 3 nhiệm vụ: Thứ nhất, thực hiện tốt vai trò là cầu nối giữa cổ đông của Tập đoàn và các cổ đông khác. Thứ 2, thực sự là người đại diện cho nghĩa vụ và quyền lợi chính đáng của Tập đoàn tại các công ty cổ phần trước các cổ đông khác. Thứ 3, là người tham mưu đắc lực cho HĐTV EVN thực hiện tốt công tác quản lý vốn nhà nước đầu tư tại chính công ty mình làm đại diện.