Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung vừa hoàn thành 2 công trình lưới điện

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa phối hợp cùng đơn vị liên quan đóng điện, đưa vào vận hành các máy biến áp AT2 tại TBA 220 kV Bảo Lâm và TBA 220 kV Kom Tum.

MBA AT2 TBA 220 kV Bảo Lâm vừa được đóng điện thành công

Cả 2 công trình do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt điều hành quản lý dự án.

Mỗi trạm được lắp thêm 1 máy biến áp 220 kV, công suất 125 MVA và các thiết bị 110 - 220 kV đồng bộ, đáp ứng nhu cầu phát triển phụ tải của địa phương và các vùng phụ cận. 

Trong đó, dự án tại TBA 220 kV Bảo Lâm (xã Lý Bôn, huyện Bảo Lâm, tỉnh Cao Bằng) có tổng mức đầu tư hơn 122 tỷ đồng. Dự án tại Trạm biến áp 220 kV Kon Tum (thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum) có tổng mức đầu tư 97,5 tỷ đồng. 

Các công trình này cũng đồng thời giúp nâng cao khả năng cung cấp điện theo tiêu chí N-1, giảm thiểu tổn thất điện năng lưới điện khu vực.