22,759 triệu kWh

Là sản lượng điện tiết kiệm lũy kế 6 tháng trên địa bàn tỉnh Cà Mau, đạt 2,47% sản lượng điện thương phẩm và cao hơn 0,37% so với kế hoạch.

Trong đó, sản lượng điện tiết kiệm tháng 6 là 4,814 triệu kWh, đạt 2,85% sản lượng điện thương phẩm.

Có được kết quả đó là nhờ công ty thực hiện đồng bộ và có hiệu quả các giải pháp tuyên truyền, cũng như nhận được sự đồng lòng ủng hộ của khách hàng trong việc sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.

PC Cà Mau đã đặt ra mục tiêu đảm bảo cung cấp điện trên địa bàn tỉnh, đáp ứng các nhu cầu về phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và tiết kiệm điện năng hiệu quả. Công ty chú trọng công tác tuyên truyền về an toàn sử dụng điện, các giải pháp tiết kiệm điện trong các doanh nghiệp, cơ quan hành chính sự nghiệp và nhân dân thông qua các phương tiện truyền thông đại chúng như báo, đài, internet,.. Thực hiện kiểm tra, hướng dẫn khách hàng lựa chọn và sử dụng các thiết bị điện tiết kiệm năng lượng.

Đồng thời, đẩy mạnh tuyên truyền và triển khai chỉ thị tiết kiệm điện của tỉnh, các chương trình tiết kiệm điện hiệu quả như chương trình gia đình tiết kiệm điện, cơ quan công sở tiết kiệm điện, tổ chức các chương trình tập huấn nâng cao nhận thức về sử dụng điện tiết kiệm, hiệu quả.


  • 11/07/2023 02:25
  • PV
  • 3306