11 cán bộ nữ công tiêu biểu của EVN được tặng Kỷ niệm chương "Vì sự phát triển phụ nữ Việt Nam"

Đoàn Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam vừa có Quyết định số 2728/QĐ-ĐCT về việc tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam” đã có nhiều đóng góp cho sự bình đẳng và phát triển Phụ nữ Việt Nam. Trong số các cá nhân được tặng kỷ niệm chương, có 11 cán bộ nữ công tiêu biểu thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam.

Cụ thể, 11 cá nhân tiêu biểu được tặng Kỷ niệm chương đề là nữ CNVCLĐ có bề dày trên 10 năm là Trưởng ban Nữ công, cán bộ công đoàn cơ sở, cấp trên cơ sở trực thuộc Công đoàn Điện lực Việt Nam. Các chị luôn là những gương điển hình trong mọi hoạt động của đơn vị, gương mẫu đi đầu trong công tác chuyên môn.

Phụ nữ EVN luôn có tinh thần học hỏi, vượt khó, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ, công việc được giao. Ảnh: ĐVCC.

Phát huy truyền thống tốt đẹp của Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam, các chị đã luôn năng động, sáng tạo trong công tác nữ công, tích cực tham gia các phong trào nữ CNVCLĐ, hoạt động công đoàn, các phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”; “Phụ nữ EVN sáng tạo”; các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ phụ nữ (VSTBPN) trong toàn EVN, đồng thời xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững...

Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển của Phụ nữ Việt Nam” là hình thức khen tặng của Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam cho cá nhân có nhiều đóng góp hiệu quả cho tổ chức hội, phong trào phụ nữ tại địa phương, đơn vị, vì sự bình đẳng và phát triển của phụ nữ Việt Nam. Kỷ niệm chương được xét tặng định kỳ hàng năm vào dịp kỷ niệm thành lập Hội LHPN Việt Nam (20/10) và xét tặng đột xuất đối với cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc.

11 cán bộ Nữ công tiêu biểu được tặng Kỷ niệm chương “Vì sự phát triển Phụ nữ Việt Nam”: 

 • Nghiêm Thị Lan Hương, Phó Chủ tịch Công đoàn, Trưởng ban Nữ công, Phó Phòng Kinh doanh, Công ty Điện lực Tây Hồ, Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội;
 • Nguyễn Thị Cẩm Hà, Ủy viên BTV, Trưởng ban Nữ công, Thành viên Ban VSTBPN Công ty Điện lực Gia Định, Tổng công ty Điện lực TP Hồ Chí Minh;
 • Nguyễn Thị Phương Thảo, Ủy viên BCH, Trưởng ban Nữ công, Phó ban Vì sự tiến bộ phụ nữ; Giám đốc khối quản trị điều hành, Ban Trợ lý quản trị Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực;
 • Võ Thị Trang Chi, Uỷ viên BCH, Trưởng ban Nữ công, Uỷ viên Ban VSTBPN, Phó trưởng phòng TCNS Công ty Điện lực Trà Vinh, Tổng công ty Điện lực miền Nam;
 • Lê Thị Kim Phượng, Phó Chủ tịch,Trưởng ban Nữ công, Ủy viên Ban VSTBPN, Trưởng phòng Kiểm tra Thanh tra và Pháp chế, Công ty Điện lực TNHH MTV Điện lực Đồng Nai, Tổng công ty Điện lực miền Nam;
 • Nguyễn Thị Yến Oanh, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Nữ công, Phó Ban VSTBPN, Cơ quan Tổng công ty Điện lực miền Nam, Tổng công ty Điện lực miền Nam;
 • Đoàn Thị Phương Dung, Ủy viên BCH Công đoàn TCT, Phó Chủ tịch Công đoàn Công ty, Trưởng ban Nữ công, Phó Ban VSTBPN Công ty Điện lực Bình Dương, Tổng công ty Điện lực miền Nam;
 • Võ Thị Dung, Ủy viên Ban Nữ công Tổng Công ty, Ủy viên BCH Công đoàn, Trưởng ban Nữ công,  Ủy viên Ban VSTBPN, Phó ban QLDA Công ty Điện lực Tiền Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam;
 • Vũ Thị Minh Thiện, Uỷ viên BCH, Trưởng ban Nữ công, Uỷ viên thường trực Ban VSTBPN Công ty Điện lực Long An, Tổng công ty Điện lực miền Nam;
 • Trương Thị Huỳnh Bích, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Nữ công, Uỷ viên Ban VSTBPN Công ty Điện lực Hậu Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam;
 • Trương Thị Huỳnh Bích, Uỷ viên BTV, Trưởng ban Nữ công, Uỷ viên Ban VSTBPN Công ty Điện lực Hậu Giang, Tổng công ty Điện lực miền Nam;
 • Đặng Thị Cẩm Hà, Uỷ viên BTV,  Trưởng ban Nữ công, Uỷ viên Ban VSTBPN Công ty Điện lực Sóc Trăng, Tổng công ty Điện lực miền Nam.


 • 17/10/2023 06:40
 • Di Linh
 • 3443