• 07/09/2023

Ngày 6/9 tại TP Cần Thơ, Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Hoàng Giang dẫn đầu đoàn công tác làm việc với Tổng công ty Phát điện 2 (EVNGENCO2) về các hoạt động khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.


  • 31/08/2023

Ngày 29/8, Tổng công ty Điện lực TP. Hồ Chí Minh (EVNHCMC) ra mắt câu lạc bộ (CLB) Đổi mới Sáng tạo và giới thiệu ứng dụng EVNHCMC Inovation Hub (EVNHCMCIH), nhằm thúc đẩy các hoạt động khoa học công nghệ, phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật trong toàn tổng công ty.


  • 26/04/2023

Ngày 26/4 tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) phối hợp với Tập đoàn Điện lực Pháp (EDF) tổ chức Hội nghị trao đổi kinh nghiệm về hoạt động đổi mới sáng tạo, trong khuôn khổ Hợp tác kỹ thuật về chuyển dịch năng lượng do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ.


  • 24/04/2023

Là chủ đề hội thảo do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức sáng 24/4 qua hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến. Phó Tổng giám đốc EVN Võ Quang Lâm chủ trì hội thảo.


  • 30/11/2022

Với mục tiêu trở thành doanh nghiệp số năm 2025, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) sẽ chuẩn hóa khung năng lực từng vị trí, từ đó có kế hoạch đào tạo phù hợp, trong đó chú trọng nguồn nhân lực số. Đó là một trong những nội dung trọng tâm của Hội nghị công tác nhân sự lần thứ nhất, được EVNNPC...


  • 29/11/2022

Ngày 29/11 tại Hải Phòng, Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) tổ chức Hội thảo chia sẻ và học tập kinh nghiệm phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.


  • 09/10/2022

Đó là những mục tiêu quan trọng trong công tác đào tạo phát triển nguồn nhân lực của Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) được Trưởng ban Tổ chức và Nhân sự EVN Trần Việt Anh nhấn mạnh khi trao đổi với phóng viên Tạp chí Điện lực.


  • 30/09/2022

Đó là khẳng định của Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Xuân Nam tại hội nghị phổ biến, khảo sát hoạt động đổi mới sáng tạo trong EVN, diễn ra ngày 30/9 tại Hà Nội.


  • 01/09/2022

Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) đang triển khai xây dựng Đề án Nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam, nhằm đẩy mạnh các hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh và năng suất lao động.


  • 10/06/2022

Đào tạo nguồn nhân lực là công tác thường xuyên, liên tục và cần đổi mới, sáng tạo. Với đích đến trở thành một doanh nghiệp phát triển bền vững, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) xây dựng hình ảnh một tổ chức có văn hoá học tập, đặc biệt trong kỷ nguyên số hiện nay. Hàng loạt nhiệm vụ trọng tâm trong...