10:22 | 06/07/2021 | 3.114 lượt xem

Công ty Thủy điện Tuyên Quang - Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam tuyển dụng 02 lao động quản lý kỹ thuật, quản lý vận hành các hệ thống thiết bị Nhà máy Thủy điện Tuyên Quang.09:25 | 01/10/2020 | 6.300 lượt xem

Ban Quản lý Dự án Điện 3 - chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng Kỹ sư cơ khí. Chi tiết cụ thể xem file đính kèm.


13:49 | 10/08/2020 | 7.810 lượt xem

Ban quản lý dự án Điện 3 – Chi nhánh Tập đoàn Điện lực Việt Nam có nhu cầu tuyển dụng Chuyên viên Pháp chế, cụ thể như sau:09:37 | 15/06/2020 | 14.348 lượt xem

EVNNPT thông báo tuyển dụng lao động Ban Pháp chế với các nội dung như sau:16:50 | 29/04/2020 | 11.204 lượt xem

Công ty Nhiệt điện Thái Bình cần tuyển 04 lao động có trình độ, chuyên ngành phù hợp với nhiệm vụ sản xuất kinh doanh, vận hành nhà máy.