Thông điệp từ Tổng giám đốc EVN gửi CBNV nhân Tháng công nhân 2021