Phỏng vấn Chủ tịch HĐTV EVN về giá bán lẻ điện (Nguồn: Truyền hình Quốc hội)