Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng, công nghệ 4.0 vào hoạt động sản xuất - kinh doanh của EVN