Công ty Điện lực Thanh Hóa đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất