Infographic: Kênh Youtube Điện lực Việt Nam

11:22 | 01/07/2021 | 10.675 lượt xem

Từ ngày 1/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ra mắt kênh Youtube Điện lực Việt Nam - EVNnews, với những thông tin nóng, phản ánh đa chiều, chỉ dẫn hữu ích, kết nối EVN và khách hàng.

Chi tiết...


Infographic: Kênh Youtube Điện lực Việt Nam

11:22 | 01/07/2021 | 10.675 lượt xem

Từ ngày 1/7/2021, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) ra mắt kênh Youtube Điện lực Việt Nam - EVNnews, với những thông tin nóng, phản ánh đa chiều, chỉ dẫn hữu ích, kết nối EVN và khách hàng.

Chi tiết...