“Phải xử lý hình sự đối tượng hành hung công nhân điện lực”

  • 03/10/2017

Đó là khẳng định của Luật sư Nguyễn Minh Cường - Trưởng Văn phòng Luật sư Nguyễn Cường và cộng sự, về việc 1 công nhân Điện lực Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) bị hành hung sau khi thực thi công vụ.

Chi tiết...