Cấp nước đổ ải vụ Đông Xuân năm 2019: Tiết kiệm hơn 2,2 tỷ m3 nước

09:38 | 08/03/2019 | 15.962 lượt xem

Theo kế hoạch, tổng lượng nước các hồ thủy điện phải xả để phục vụ đổ ải vụ Đông Xuân 2018-2019 cho các tỉnh Trung du và Đồng bằng Bắc bộ khoảng 6,6 tỷ m3 nước, nhưng thực tế chỉ phải xả 4,4 tỷ m3.

Chi tiết...