Báo động vi phạm hành lang an toàn lưới và tai nạn điện

  • 09/07/2016

Ban An toàn - Tổng công ty Điện lực miền Nam (EVNSPC) cho biết, tình hình sự cố và tai nạn điện ngoài dân trong 6 tháng đầu năm 2016 tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước.

Chi tiết...