Vận động CNVC-LĐ trong Tập đoàn quyên góp ủng hộ phòng, chống dịch COVID-19

10:47 | 30/03/2020 | 8.145 lượt xem

Ngày 25/3/2020, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam và Ban Thường vụ Công đoàn Điện lực Việt Nam ký Chỉ thị liên tịch số 158/CTLT-EVN-CĐĐVN để vận động công nhân viên chức, lao động (CNVC-LĐ) trong Tập đoàn đóng góp ít nhất 1 ngày lương ủng hộ Quỹ tương trợ xã hội năm 2020.

Chi tiết...