Công ty Thủy điện Sơn La: Nâng hiệu quả công trình thủy điện trọng điểm

  • 07/09/2016

Năm 2016 gắn với một dấu mốc lịch sử quan trọng của Công ty Thủy điện Sơn La: Năm đầu tiên thực hiện mô hình quản lý vận hành cả 2 nhà máy là Thủy điện Sơn La (công suất 2.400 MW) và Thủy điện Lai Châu (công suất 1.200 MW). Điều này đòi hỏi Công ty phải nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, phát...

Chi tiết...