Đổ ải vụ Đông Xuân 2016 - 2017: Có để lãng phí nước?

  • 07/03/2017

Hậu quả của biến đổi khí hậu và những khó khăn khi lấy nước của một số địa phương có dẫn đến tình trạng lãng phí nước đổ ải cấp từ các hồ thuỷ điện hay không?

Chi tiết...