Đảm bảo cấp điện cho khu công nghiệp Quang Châu (Bắc Giang)

  • 20/06/2017

Tổng công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) vừa nghiệm thu đóng điện TBA 110 kV Quang Châu (huyện Việt Yên, tỉnh Bắc Giang), đảm bảo cấp điện ổn định cho hơn 20 doanh nghiệp tại khu công nghiệp Quang Châu.

Chi tiết...