Nhiệt điện Quảng Ninh đặt mục tiêu sản xuất gần 7,9 tỷ kWh năm 2020

09:39 | 10/01/2020 | 6.974 lượt xem

Đây là một trong những mục tiêu nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của Công ty CP Nhiệt điện Quảng Ninh. Hội nghị Tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020 của công ty diễn sáng 10/1, tại Quảng Ninh.

Chi tiết...