Hoàn thiện tổ chức Đảng trong ngành Điện: Vì mục tiêu xây dựng EVN vững mạnh

06:38 | 20/09/2016 | 8.325 lượt xem

Trong những năm qua, các cấp ủy Đảng của các đơn vị trong Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) dù trực thuộc Đảng ủy Tập đoàn hay cấp ủy địa phương, đều nỗ lực hoàn thiện, phấn đấu vì mục tiêu chung là xây dựng EVN vững mạnh, phát triển bền vững.

Chi tiết...