Nhiều chương trình giúp tiết kiệm điện phát huy hiệu quả

09:16 | 16/07/2021 | 2.882 lượt xem

Luôn đối mặt nguy cơ thiếu điện, Việt Nam đã đưa ra nhiều chương trình để sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Viện Năng lượng (Bộ Công Thương) đã đánh giá hiệu quả của hàng loạt chương trình sử dụng năng lượng tiết kiệm thời gian qua.

Chi tiết...